Capacitació valencià /

Intensivos de Verano

Matrícula tancada

Especialista Universitari en Ús i Ensenyament del Valencià


Preu

El preu del crèdit a les assignatures és de 37’5 € per crèdit.

Descripció Assignatures Preu
Competència professional
24 ECTS
Desenvolupament Llengua oral (6 ECTS)
Recursos Educació lingüística (6 ECTS)
Ensenyament llengües contextos multilingües (6 ECTS)
Formació literària per a Mestres (6 ECTS)
900 €*

*La reserva de plaça serà de 200 € (que es descomptaran del preu total)

A més de la superació d’aquestes assignatures, com s’estableix a l´ORDE 17/2013, de 15 d’abril de 2013, cal que l’alumnat assolisca o acredite estar en possessió d’un nivell C1 d’aquesta llengua. No s'expedirà cap títol de Capacitació en valencià si l’alumne no està en possessió del nivell C1 de valencià.

Període de matriculació

Del 27 de març al 3 de juny de 2018

Una vegada realitzada la reserva de la plaça, NO s’efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.

Calendari

Del 4 de juny de 2018 al 23 de juliol de 2018, de dilluns a divendres

Calendari Capacitació de valencià estiu

Expedició dels certificats

Primera convocatòria: des del 10 de setembre de 2018
Segona convocatòria: des del 24 de setembre de 2018

Grups i seus

València. Marqués de Campo 9h-14h
València. Marqués de Campo 15h-20h
Xàtiva 9h30-14h30
Xàtiva 15h-20h

Consultes

Informació Institut de Llengües

institutodelenguas@ucv.es

+34 960690468

Informació addicional

Tal com preveu l’Orde de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, ORDE 17/2013, de 15 d’abril de 2013, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries de la Comunitat Valenciana, la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir, mitjançant l'Institut de Llengües, ofereix la possibilitat d’obtindre tant el Certificat de Capacitació per a l’ensenyament en valencià com el Diploma de Mestre de valencià.

El títol “Especialista Universitari en Ús i Ensenyament del Valencià” faculta el professorat que l’obtinga, per a l’ensenyament en valencià, com a llengua vehicular, en totes les ensenyances no universitàries regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, A més, serà el requisit mínim , per a impartir continguts curriculars de valencià en Educació Infantil i l’Àrea de valencià: Llengua i Literatura en Educació Primària, sempre que estiga en possessió de les altres titulacions o condicions acadèmiques i administratives requerides per a impartir la docència en els esmentats nivells i etapes.

 • L’alumnat únicament podrà escollir un grup o seu concreta. Una vegada confirmada la reserva, l’alumnat no podrà canviar de seu.
 • Una vegada realitzada la reserva de la plaça, NO s’efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.
 • Les llistes  dels matriculats d’una assignatura concreta es realitzarà per rigorós ordre de matrícula (on line), per tant, és definitiu i no s’hi acceptarà cap canvi de grup.
 • No s’hi acceptaran baixes parcials, únicament totals. No s’efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats. 
 • Com a criteri d’avaluació general, s’estableix una assistència obligatòria als cursos d’almenys un 80%. 
 • La Coordinació Acadèmica es reserva la possibilitat de reestructurar els horaris, les dates, les seus i els mòduls si ho considera convenient i, sempre, per motius justificats.
 • La Coordinació Acadèmica i Secretaria es reserven el dret a obrar en conseqüència davant qualsevol irregularitat.
 • Per elaborar llistes i facilitar el treball a través de la Plataforma de Teleformació, cal que l’alumnat, durant la primera setmana lectiva, es fotografie a través de l’aplicació gratuïta per al mòbil MIUCV 
 • Es recomana tindre un nivell B2 de valencià per poder aprofitar el curs.
 • La UCV es reserva el dret d'anul.lar el curs si aquest no arriba a un nombre mínim d'alumnes inscrits. En aquest cas, contactaria amb els alumnes per a informar-los.

Informació específica per alumnat de Capacitació amb mòduls pendents

L’alumnat amb algun mòdul pendent del curs 2017-2018, si ho desitja, podrà realitzar-lo al curs intensiu d’estiu. Cal que realitze la matrícula NECESSÀRIAMENT des de la seua Intranet. No pot matricular-se des del web. En cas de fer-ho, quedarà matriculat de TOTS els mòduls, no únicament dels suspesos.

Convalidació de crèdits

No s’accepten convalidacions de crèdits.

Com matricular-s'hi

El curs intensiu podrà abonarse en un únic pagament o fer una reserva de 200€ (deduïbles de l’import total del curs i que no es reintegraran en cas de cancelació de matrícula) i pagar la resta de l’import abans del 4 de juny*. En cas de no abonar-ho, no podrá realitzar el curs.

La matrícula es realitzarà en línia al web mitjançant el pagament amb targeta o presencialment, en qualsevol oficina de Nous Alumnes, des del 27 de març fins al 3 de juny.

*Per a abonar l'import pendent accedir a Inscripción, seleccionar el mateix idioma/nivell/ seu/curs intensiu en el que es va matricular i triar l'opció “Pagar recibos pendientes”. Pot abonar-se presencialment a les oficines de Nous Alumnes.

En línia

Començar el procés de matrícula en línia

Presencialment

Els alumnes que vulguen matricular-s’hi presencialment poden passar per qualsevol de les oficines de Nous Alumnes UCV. En aquest cas, cal aportar el número de compte bancari IBAN, una fotocòpia del DNI i l’import per a realitzar la reserva, que es podrà satisfer en efectiu o amb la targeta bancària a les nostres oficines de Nous Alumnes.

 • Plaça de l’Almoina, núm. 3 – 46001, València
 • C/ Sacre Cor, núm. 5 – 46110, Godella
 • Alzira (C/ Adrián Campos Suñer, núm. 6, 46600)
 • Xàtiva (C/ Camí fàbrica de paper, s/n, 46800)

Veure localització