Capacitació en valencià /

Valencià 18-19

Període de matriculació | 

A partir del 4 de juny fins a esgotar plaçes

Especialista Universitari en Ús i Ensenyament del Valencià


Preu

El preu del crèdit a les assignatures és de 40’42 € per crèdit.

Descripció Assignatures Preu
Competència professional 24 ECTS Desenvolupament Llengua oral (6 ECTS) Recursos Educació lingüística (6 ECTS) Ensenyament llengües contextos multilingües (6 ECTS) Formació literària per a Mestres (6 ECTS) 970 €*

*La reserva de plaça serà de 200 € (que es descomptaran del preu total)

A més de la superació d’aquestes assignatures, com s’estableix a l´ORDE 17/2013, de 15 d’abril de 2013, cal que l’alumnat assolisca o acredite estar en possessió d’un nivell C1 d’aquesta llengua. No s'expedirà cap títol de Capacitació en valencià si l’alumne no està en possessió del nivell C1 de valencià.

Sobre la matriculació

Una vegada realitzada la reserva de la plaça, NO s’efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.

Requisits i documentació per a la matrícula  

Cal haver obtingut el títol de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o equivalent.

Una vegada finalitzat el procés de matrícula, l'alumnat haurà de remetre en un sobre per correu certificat*, abans de l'inici del curs, la documentació següent:

 • Fotocòpia compulsada del Títol Universitari o del dipòsit del Títol de grau, llicenciatura, diplomatura o enginyeria o equivalent.
 • Fotocòpia del DNI

*A Laura Ricart a l'adreça:

Institut de Llengües Avda. del Oeste, 48 bajo 46001 València

Calendari

 • Grup dilluns i dimecres (excepte Alacant, Alcoi i Castelló): del 17 de setembre de 2018 al 10 d’abril de 2019
 • Grup dilluns i dimecres Alacant, Alcoi i Castelló: del 17 de setembre de 2018 al 8 d’abril de 2019
 • Grup dimarts i dijous: del 13 de setembre de 2018 al 9 d’abril de 2019
 • Grup dissabtes: del 8 de setembre de 2018 al 13 d’abril de 2019
 • Grup de divendres i dissabtes: del 7 de setembre al 6 d’abril de 2019

Calendari de sesions

Calendari de sesions per seus

Grups Castelló

Grups València

Grups Alacant

Expedició dels certificats

L’expedició del certificat de Capacitació en valencià es realitza en qualsevol Secretaria de la UCV i cal aportar el certificat del nivell C1 de valencià.

Primera convocatòria: 16 d'abril de 2019  Segona convocatòria: 21 de maig de 2019

Grups Castelló Novetat!

POBLACIÓ HORARI
Castelló dimarts i dijous de 18:00h a 21:15h
Castelló dilluns i dimecres de 18:00h a 21:15h
Castelló dissabte de 08:30h a 14:30h

Grups Alacant Novetat!

POBLACIÓ HORARI
Oriola (Vega Baja) divendres de 18:00h a 21:00h i dissabtes de 9:00h a 12:15h
Alcoi dilluns i dimecres de 18:00h a 21:15h
Villena dimarts i dijous de 18:00h a 21:15h
Elda dimarts i dijous 18:00h a 21:15h
Alacant divendres 17:30h a 20:45h i dissabte de 09:30h a 12:45
Alacant dilluns i dimecres de 17:30h a 20:30h
Petrer dimarts i dijous de 17:30h a 20:45h

Grups i seus

SEDE HORARIO
Godella* dilluns i dimecres 18:00 -21:15
Godella* dimarts i dijous 18:00 -21:15
Xàtiva dilluns i dimecres 18:00 -21:15
Xàtiva dimarts i dijous 18:00 -21:15
Xàtiva dissabte 8:30 - 14:30
Torrent dilluns i dimecres   12:30-15:30
València- San Juan Bautista dimarts i dijous 18:00 -21:15
València- San Juan Bautista dissabte 8:30 - 14:30
València* dimarts i dijous 9:00-12:15
Valencia- sede externa UCV (C/ Velázquez 11/13) dimarts i dijous 18:00 -21:15
Valencia- sede externa UCV (C/ Velázquez 11/13) dilluns i dimecres 18:00 -21:15

*s'anunciarà la seu pròximament

Consultes

Informació Institut de Llengües

institutodelenguas@ucv.es

+34 96 069 04 68

Informació addicional

Tal com preveu l’Orde de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, ORDE 17/2013, de 15 d’abril de 2013, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries de la Comunitat Valenciana, la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir, mitjançant l'Institut de Llengües, ofereix la possibilitat d’obtindre tant el Certificat de Capacitació per a l’ensenyament en valencià com el Diploma de Mestre de valencià.

El títol “Especialista Universitari en Ús i Ensenyament del Valencià” faculta el professorat que l’obtinga, per a l’ensenyament en valencià, com a llengua vehicular, en totes les ensenyances no universitàries regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, A més, serà el requisit mínim , per a impartir continguts curriculars de valencià en Educació Infantil i l’Àrea de valencià: Llengua i Literatura en Educació Primària, sempre que estiga en possessió de les altres titulacions o condicions acadèmiques i administratives requerides per a impartir la docència en els esmentats nivells i etapes.

 • L’alumnat únicament podrà escollir un grup o seu concreta. Una vegada confirmada la reserva, l’alumnat no podrà canviar de seu.
 • Una vegada realitzada la reserva de la plaça, NO s’efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.
 • Les llistes  dels matriculats d’una assignatura concreta es realitzarà per rigorós ordre de matrícula (on line), per tant, és definitiu i no s’hi acceptarà cap canvi de grup.
 • No s’hi acceptaran baixes parcials, únicament totals. No s’efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats. 
 • Com a criteri d’avaluació general, s’estableix una assistència obligatòria als cursos d’almenys un 80%. 
 • La Coordinació Acadèmica es reserva la possibilitat de reestructurar els horaris, les dates, les seus i els mòduls si ho considera convenient i, sempre, per motius justificats.
 • La Coordinació Acadèmica i Secretaria es reserven el dret a obrar en conseqüència davant qualsevol irregularitat.
 • Per elaborar llistes i facilitar el treball a través de la Plataforma de Teleformació, cal que l’alumnat, durant la primera setmana lectiva, es fotografie a través de l’aplicació gratuïta per al mòbil MIUCV 
 • Es recomana tindre un nivell B2 de valencià per poder aprofitar el curs.
 • La UCV es reserva el dret d'anul.lar el curs si aquest no arriba a un nombre mínim d'alumnes inscrits. En aquest cas, contactaria amb els alumnes per a informar-los.

Convalidació de crèdits

No s’accepten convalidacions de crèdits.

Com matricular-s'hi

La matrícula es realitzarà en línia per mitjà de pagament amb targeta o presencialment en qualsevol oficina de Nous Alumnes des de la data indicada fins al dia abans de l'inici de cada curs.

El pagament de la reserva de la matrícula són 200 EUR (deduïbles de l'import total del curs) que no es tornaran en cas de cancel·lació de matrícula.

No es realitzaran canvis de seu y/o grup si no és per causa sobrevinguda després de la matrícula, justificada documentalment i sempre a costa de la disponibilitat de plaça en el grup de destí.

Requisits i documentació per a la matrícula  

Cal haver obtingut el títol de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o equivalent.

Una vegada finalitzat el procés de matrícula, l'alumnat haurà de remetre en un sobre per correu certificat*, abans de l'inici del curs, la documentació següent:

 • Fotocòpia compulsada del Títol Universitari o del dipòsit del Títol de grau, llicenciatura, diplomatura o enginyeria o equivalent.
 • Fotocòpia del DNI
 • Si és el cas, fotocòpia compulsada del nivell C1 de valencià (Mitjà).

A Laura Ricart a l'adreça:

Institut de Llengües
Avda. del Oeste, 48 bajo
46001 València

En línia

L'alumnat que realitze la inscripció/reserva a través de la web ÚNICAMENT podrà realitzar el pagament de la reserva a través de TPV Virtual. Una vegada efectuat el pagament d'aquesta, l'alumnat rebrà un missatge al seu correu electrònic, confirmant la reserva/matrícula corresponent.

A més a més, en este correu, l'alumnat rebrà les claus per a poder fer-se la fotografia digital en les cabines disposades a les seus de la UCV o amb l’aplicació gratuïta de mòbil MiUCV

Començar el procés de matrícula en línia

Presencialment

Els alumnes que vulguen matricular-s’hi presencialment poden passar per qualsevol de les oficines de Nous Alumnes UCV. En aquest cas, cal aportar el número de compte bancari IBAN, una fotocòpia del DNI i l’import per a realitzar la reserva, que es podrà satisfer en efectiu o amb la targeta bancària a les nostres oficines de Nous Alumnes.

 • Plaça de l’Almoina, núm. 3 – 46001, València
 • C/ Sacre Cor, núm. 5 – 46110, Godella
 • Alzira (C/ Adrián Campos Suñer, núm. 6, 46600)
 • Xàtiva (C/ Camí fàbrica de paper, s/n, 46800)

Veure localització