Capacitació en valencià /

Valencià 18-19

Avis | 

Nous grups desembre matrícula oberta 31 d’octubre!

Especialista Universitari en Ús i Ensenyament del Valencià


Preu

El preu del crèdit a les assignatures és de 40’42 € per crèdit.

Descripció Assignatures Preu
Competència professional 24 ECTS

Desenvolupament Llengua oral (6 ECTS)
Recursos Educació lingüística (6 ECTS)
Ensenyament llengües contextos multilingües (6 ECTS) Formació literària per a Mestres (6 ECTS)

970€*

*La reserva de plaça serà de 200 € (que es descomptaran del preu total)

A més de la superació d'aquestes assignatures, com s'estableix a l´ORDE 17/2013, de 15 d'abrilde 2013, cal que l'alumnat assolisca o acredite estar en possessió d'un nivell C1 d'aquesta llengua i presente un títol universitari o un títol en Formació Professional superior. No s'expedirà cap títol de Capacitació en valencià si l'alumne no està en possessió del nivell C1 de valencià a més del títol universitari o un títol en Formació Professional superior.

Calendari

 • Grup dilluns i dimecres (excepte Alacant i Castelló): del 17 de setembre de 2018 al 10 d’abril de 2019
 • Grup dilluns i dimecres Alacant i Castelló: del 17 de setembre de 2018 al 8 d’abril de 2019
 • Grup dilluns i dimecres València (començament octubre); de l’1 d’octubre de 2018 al 29 de maig de 2019
 • Grup dimarts i dijous: del 13 de setembre de 2018 al 9 d’abril de 2019
 • Grup dimarts i dijous Alacant: del 25 de setembre al 4 d'abril
 • Grup dissabtes: del 8 de setembre de 2018 al 13 d’abril de 2019
 • Grup dissabtes Castelló: del 29 de setembre de 2018 al 6 d'abril de 2019

Expedició dels certificats

L’expedició del certificat de Capacitació en valencià es realitza en qualsevol Secretaria de la UCV i cal aportar el certificat del nivell C1 de valencià. Cal comprovar en el calendari de cada grup les dates de l'expedició del certificat.

Sobre la matriculació

Una vegada realitzada la reserva de la plaça, NO s’efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.

Grups i seus:

SEU HORARI
Godella - Sagrado Corazón dilluns i dimecres 18:00 -21:15
Godella - Sagrado Corazón dimarts i dijous 18:00 -21:15
Xàtiva dilluns i dimecres 18:00 -21:15
Xàtiva dimarts i dijous 18:00 -21:15
Xàtiva dissabte 8:30 - 14:30
Torrent dilluns i dimecres 12:30-15:30
València- San Juan Bautista dimarts i dijous 18:00 -21:15
València- San Juan Bautista dissabte 8:30 - 14:30
València- San Juan Bautista dimarts i dijous 9:00-12:15
Valencia- seu externa UCV (C/ Velázquez 11/13) dilluns i dimecres 18:00 -21:15
València* nou grup! dijous i divendres 15:00 - 21:00
València* nou grup! dilluns i dimecres 15:00 -21:00

*Seu pendent de confirmació dins del Campus de València.  Els grups indicats amb * podran ser ubicats a qualsevol de les seus del Campus de València.

Calendari de sesions València

POBLACIÓ HORARI
Castelló
Nuestra Señora de la Consolación
Avda. Virgen de Lidón, 49
dissabte de 08:30h a 14:30h

Calendari de sesións Castelló

Cursos anuals

Població Horari Començament Final
Oriola
C/Oriolanos Ausentes,
11
divendres de 18:00h a 21:00h i dissabtes de 9:00h a 12:15h 28/09/18 30/03/19
Alacant
C/ Isla de Corfú, 5
dilluns i dimecres de 17:30h a 20:30h 15/10/18 17/04/19

Cursos intensius primer quadrimestre

Població Horari Començament Final
Sant Vicent del Raspeig
C/ Francia, 1
de dilluns a dijous de 9h a 15h 01/10/18 26/11/18

Cursos intensius segon quadrimestre

Població Horari Començament Final
Sant Vicent del Raspeig
C/ Francia, 1
de dilluns a dijous de 9h a 15h 06/02/19 28/03/19
Orihuela
C/Oriolanos Ausente,11
de dilluns a dijous de 15h a 21h 06/02/19 28/03/19

Calendari de sesions Alacant

Consultes

Informació Institut de Llengües

institutodelenguas@ucv.es

+34 96 069 04 68

Informació addicional

Tal com preveu l’Orde de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, ORDE 17/2013, de 15 d’abril de 2013, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries de la Comunitat Valenciana, la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir, mitjançant l'Institut de Llengües, ofereix la possibilitat d’obtindre tant el Certificat de Capacitació per a l’ensenyament en valencià com el Diploma de Mestre de valencià.

El títol “Especialista Universitari en Ús i Ensenyament del Valencià” faculta el professorat que l’obtinga, per a l’ensenyament en valencià, com a llengua vehicular, en totes les ensenyances no universitàries regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, A més, serà el requisit mínim , per a impartir continguts curriculars de valencià en Educació Infantil i l’Àrea de valencià: Llengua i Literatura en Educació Primària, sempre que estiga en possessió de les altres titulacions o condicions acadèmiques i administratives requerides per a impartir la docència en els esmentats nivells i etapes.

 • L’alumnat únicament podrà escollir un grup o seu concreta. Una vegada confirmada la reserva, l’alumnat no podrà canviar de seu.
 • Una vegada realitzada la reserva de la plaça, NO s’efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.
 • Les llistes  dels matriculats d’una assignatura concreta es realitzarà per rigorós ordre de matrícula (on line), per tant, és definitiu i no s’hi acceptarà cap canvi de grup.
 • No s’hi acceptaran baixes parcials, únicament totals. No s’efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats. 
 • Com a criteri d’avaluació general, s’estableix una assistència obligatòria als cursos d’almenys un 80%. 
 • La Coordinació Acadèmica es reserva la possibilitat de reestructurar els horaris, les dates, les seus i els mòduls si ho considera convenient i, sempre, per motius justificats.
 • La Coordinació Acadèmica i Secretaria es reserven el dret a obrar en conseqüència davant qualsevol irregularitat.
 • Per elaborar llistes i facilitar el treball a través de la Plataforma de Teleformació, cal que l’alumnat, durant la primera setmana lectiva, es fotografie a través de l’aplicació gratuïta per al mòbil MIUCV 
 • Es recomana tindre un nivell B2 de valencià per poder aprofitar el curs.
 • La UCV es reserva el dret d'anul.lar el curs si aquest no arriba a un nombre mínim d'alumnes inscrits. En aquest cas, contactaria amb els alumnes per a informar-los.

Convalidació de crèdits

No s’accepten convalidacions de crèdits.

Com matricular-s'hi

La matrícula es realitzarà en línia per mitjà de pagament amb targeta o presencialment en qualsevol oficina de Nous Alumnes des de la data indicada fins al dia abans de l'inici de cada curs.

El pagament de la reserva de la matrícula són 200 EUR (deduïbles de l'import total del curs) que no es tornaran en cas de cancel·lació de matrícula.

No es realitzaran canvis de seu y/o grup si no és per causa sobrevinguda després de la matrícula, justificada documentalment i sempre a costa de la disponibilitat de plaça en el grup de destí.

En línia

L'alumnat que realitze la inscripció/reserva a través de la web ÚNICAMENT podrà realitzar el pagament de la reserva a través de TPV Virtual. Una vegada efectuat el pagament d'aquesta, l'alumnat rebrà un missatge al seu correu electrònic, confirmant la reserva/matrícula corresponent.

A més a més, en este correu, l'alumnat rebrà les claus per a poder fer-se la fotografia digital en les cabines disposades a les seus de la UCV o amb l’aplicació gratuïta de mòbil MiUCV

Començar el procés de matrícula en línia

Presencialment

Els alumnes que vulguen matricular-s’hi presencialment poden passar per qualsevol de les oficines de Nous Alumnes UCV. En aquest cas, cal aportar el número de compte bancari IBAN, una fotocòpia del DNI i l’import per a realitzar la reserva, que es podrà satisfer en efectiu o amb la targeta bancària a les nostres oficines de Nous Alumnes.

 • Plaça de l’Almoina, núm. 3 – 46001, València
 • C/ Sacre Cor, núm. 5 – 46110, Godella
 • Alzira (C/ Adrián Campos Suñer, núm. 6, 46600)
 • Xàtiva (C/ Camí fàbrica de paper, s/n, 46800)

Veure localització