CIEACOVA-UCV Convocatòria juny 2018


Dates de les convocatòries

Nivell C1 (Suficiència o mitjà) - Places esgotades

Horari convocatòria

 • Prova oral: divendres, 8 de juny de 2018 (a partir de les 16 hores). Informarem més endavant de la distribució dels tribunals orals.
 • Prova escrita: dimecres, 13 de juny de 2018 (a les 16 hores)
 • Durada de la prova escrita: 2.30 h

Nivell C2 (Superior)  

Horari convocatòria

 • Prova oral: dilluns, 4 de juny de 2018 (a partir de les 16 hores). Informarem més endavant de la distribució dels tribunals orals.
 • Prova escrita: dilluns, 11 de juny de 2018 (a les 16 hores).
 • Durada de la prova escrita: .3 h

Preu

La taxa oficial de la UCV, de convocatòria única, és de 50€.

Termini de matriculació

Del 16 d’abril al 4 de maig de 2018, d’acord amb el calendari de matriculació següent:

 • Del 16 al 20 d’abril de 2018: Matrícula alumnat dels Cursos de preparació de nivell C1 o C2 que finalitzen a maig de 2018.
 • Del 23 al 27 d’abril de 2018: Matrícula de la resta d’alumnat dels Itineraris de Valencià i antics alumnes de l’Institut de Llengües UCV-Itineraris de Valencià que no han aprovat la prova de Nivell C1 o C2 de la CIEACOVA en convocatòries anteriors.
 • Del 2 al 4 de maig de 2018: Resta d’alumnat o aspirants externs (places restants).

Seus d’examen

Godella. Sede del Sagrado Corazón
Xàtiva

Consultes

institutodelenguas@ucv.es

+34 960690468

Coordinació acadèmica CIEACOVA-UCV

Vicent Garcia Peris vicent.garciap@ucv.es

Informació addicional

Informació general i normativa bàsica

 • Tota la informació oficial de la convocatòria es pot consultar en el web de la CIEACOVA, a través de l’adreça www.cieacova.com.
 • La inscripció a les proves implica l’acceptació de les pautes de la Normativa General de la UCV i de la CIEACOVA. Consulteu  les bases de la convocatòria marc de les proves de juny de 2018 en aquest enllaç.
 • Per a poder participar en les proves cal tenir divuit anys.
 • Documentació que cal presentar els dies de les proves: DNI o qualsevol altre document d’identificació personal reconegut legalment i justificant de matrícula. En cas contrari, no serà permès l’accés.
 • Cada estudiant realitzarà la prova a la seu on ha confirmat el pagament de les taxes oficials de matrícula (Godella o Xàtiva).
 • La convocatòria és única. Una vegada iniciada la prova ningú podrà accedir a la realització d’aquesta. Per aquest motiu, preguem puntualitat màxima.
 • El professorat encarregat informarà puntualment tots els examinands amb les pautes i informacions bàsiques (estructura de la prova, informació general, etc.).
 • No està permès l’accés de dispositius electrònics (telèfons mòbils, ordinadors, micròfons, etc.) així com d’altres objectes (bosses, estoigs, carpetes, líquid corrector, etc.). Recomanem dur únicament bolígraf (blau o negre).
 • La crida a les proves orals s’organitzarà a partir del primer cognom dels aspirants, i s’iniciarà amb la lletra que haja eixit en el sorteig públic que es farà a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Com matricular-s'hi

Presencialment

A les nostres oficines de Nous Alumnes que trobaràs a les següents adreces:

 • Plaça de l’Almoina, núm. 3 – 46001, València
 • C/ Sacre Cor, núm. 5 – 46110, Godella
 • Alzira (C/ Adrián Campos Suñer, núm. 6, 46600)
 • Xàtiva (C/ Camí fàbrica de paper, s/n, 46800)

Veure localització

Horari

 • Matí 10.00 h - 13:30 h
 • Vesprada 15.00 h - 18.00 h  
 • Divendres  9.00 h - 14.00 h

Consulteu horari en el cas de les oficines d’ Alzira i  Xàtiva.

Telèfon  

96 192 75 90