CIEACOVA-UCV Convocatòria gener 2019


Dates de les convocatòries

Horari convocatoria

 • Prova oral C1: divendres, 18 de gener de 2019 (a partir de les 16 h). Informarem més endavant de la distribució dels tribunals orals.
 • Publicació nota oral C1: dimecres 23 de gener de 2019
 • Prova escrita C1: divendres, 25 de gener de 2019 (a les 16 h)
 • Durada de la prova escrita C1: 2.30 h
 • Publicació nota global C1: a partir del dia 25 de febrer de 2019

Horari convocatoria

 • Prova oral C2: dilluns, 14 de gener de 2019 (a partir de les 16 h). Informarem més endavant de la distribució dels tribunals orals.
 • Publicació nota oral C2: dimecres 16 de gener de 2019
 • Prova escrita C2: dijous, 24 de gener de 2019 (a les 16 h)
 • Durada de la prova escrita C2: 3 h
 • Publicació nota global C2: a partir del dia 25 de febrer de 2019

Horari convocatoria

 • Prova oral B2: dilluns, 14 de gener de 2019 (a partir de les 16 h). Informarem més endavant de la distribució dels tribunals orals.
 • Publicació nota oral B2: dimecres 16 de gener de 2019
 • Prova escrita B2: dijous, 24 de gener de 2019 (a les 16 h).
 • Durada de la prova escrita B2: 2.30 h
 • Publicació nota global B2: a partir del dia 25 de febrer de 2019

Preu

La taxa oficial de la UCV, de convocatòria única, és de 70€.

Termini de matriculació

Nivells C1 i C2

Del 15 de novembre de 2018 al 5 de desembre de 2018, d'acord amb el calendari de matriculació següent:

 • Del 15 al 21 de novembre de 2018: matrícula alumnat dels cursos de preparació de nivell B2, C1 o C2 que finalitzen al desembre de 2018. Només tindran prioritat de matrícula si la fan efectiva en aquest període.
 • Del 22 al 28 de novembre de 2018: matrícula de l'alumnat actual dels Itineraris de Valencià (Capacitació i Mestre de Valencià). Només tindran prioritat de matrícula si la fan efectiva en aquest període.
 • Del 29 de novembre al 5 de desembre de 2018: matrícula dels antics alumnes de l'Institut de Llengües UCV-Itineraris de Valencià que no han aprovat la prova de nivell B2, C1 o C2 de la CIEACOVA en convocatòries anteriors. Resta d'alumnat o aspirants externs (places restants).

Nivell B2

Del 28 de novembre de 2018 al 5 de desembre de 2018, d'acord amb el calendari de matriculació següent:

 • Del 28 al 30 de novembre de 2018: matrícula alumnat del curs de preparació de nivell B2 que finalitzen al desembre de 2018. Només tindran prioritat de matrícula si la fan efectiva en aquest període.
 • Del 3 al 5 de desembre de 2018: resta d'alumnat o aspirants externs (places restants).

Seus d’examen

Campus d'Edetania (Godella): seu Sagrado Corazón
Campus de La Costera (Xàtiva): seu San Antonio María Claret

Consultes

institutodelenguas@ucv.es

+34 960690468

Informació addicional

Informació general i normativa bàsica

 • Tota la informació oficial de la convocatòria es pot consultar en el web de la CIEACOVA, a través de l'adreça www.cieacova.com
 • La inscripció a les proves implica l'acceptació del reglament de la Normativa General de la UCV i de les bases de la convocatòria marc de les proves de gener de 2019 de la CIEACOVA (que podeu consultar en aquesta pàgina: http://cieacova.com/convocatories-dexamens).
 • Per a poder inscriure's en les proves cal haver complit els divuit anys abans de l'1  de gener de 2019.
 • En cas de tenir reconeguda alguna discapacitat, l'examinand ha de posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció a Persones amb Discapacitat de la UCV per tal de sol·licitar l'adaptació que necessite abans del 15 de desembre de 2018.
 • Documentació que cal presentar els dies de les proves: justificant de matrícula i DNI o qualsevol altre document d'identificació personal reconegut legalment (carnet de conduir i passaport). En cas de no poder-se identificar, no es permetrà l'accés de l'examinand a l'aula.
 • Cada examinand realitzarà la prova a la seu on ha confirmat el pagament de les taxes oficials de matrícula (Godella o Xàtiva).
 • La convocatòria és única. Una vegada iniciada la prova ningú podrà accedir a la realització d'aquesta. Per aquest motiu, preguem puntualitat màxima.
 • No està permès l'accés de dispositius electrònics (telèfons mòbils, ordinadors, micròfons, etc.) així com d'altres objectes (bosses, estoigs, carpetes, líquid corrector, etc.). Recomanem dur únicament bolígraf (blau o negre).
 • La crida a les proves orals s'organitzarà a partir del primer cognom dels aspirants. Informarem més endavant de la distribució dels tribunals orals.

Com matricular-s'hi

Presencialment

A les nostres oficines de Nous Alumnes que trobaràs a les següents adreces:

 • Plaça de l’Almoina, núm. 3 – 46001, València
 • C/ Sacre Cor, núm. 5 – 46110, Godella
 • Alzira (C/ Adrián Campos Suñer, núm. 6, 46600)
 • Xàtiva (C/ Camí fàbrica de paper, s/n, 46800)

Veure localització

Horari

 • Matí 10.00 h - 13:30 h
 • Vesprada 15.00 h - 18.00 h  
 • Divendres  9.00 h - 14.00 h

Consulteu horari en el cas de les oficines d’ Alzira i  Xàtiva.

Telèfon  

96 192 75 90