Curs de preparació de B2

Curs de preparació de B2

Valencià

Curs 2024/2025

Preu

450 €/ 75 hores (60h docència + 15h mínim de treball autònom).

Prova nivell

La realització d’aquest curs preparatori garanteix que l’alumnat realitze en la seu de la UCV la prova de nivell B2 de la CIEACOVA. (Taxes d'examen no incloses).

Modalitats

Classe en directe virtual o presencial.

Què  és la modalitat classe en directe virtual?

Les classes seran síncrones amb el/la docent en les franges horàries establides. Són sessions dinàmiques en què es treballaran les quatre destreses de l’examen i es reforçaran tant els continguts teòrics com el lèxic i la gramàtica propis del nivell.

Què et permet la modalitat classe en directe virtual?

 • Tutories individuals
 • Classes interactives
 • Participació entre alumnat i docent

Quin equipament informàtic mínim es necessita per seguir el curs?

 • Connexió estable a Internet
 • Micròfon
 • Càmera web
 • Auriculars
Dia Hora Modalitat/Seu Data inici Data final
Dilluns i dimecres 9:00 - 12:00 Classe en directe virtual/Teams 16/10/2024 13/01/2025
Dilluns i dimecres 9:00 - 12:00 Presencial/INEDE 16/10/2024 13/01/2025
Dilluns i dimecres 18:00 - 21:00 Classe en directe virtual/Teams 16/10/2024 13/01/2025
Dimarts i dijous 9:00 - 12:00 Classe en directe virtual/Teams 22/10/2024 14/01/2025
Dimarts i dijous 18:00 - 21:00 Classe en directe virtual/Teams 22/10/2024 14/01/2025
Dimarts i dijous 18:00 - 21:00 Presencial/INEDE 22/10/2024 14/01/2025
Dissabte 9:00 - 14:00 Classe en directe virtual/Teams 21/09/2024 11/01/2025
Dissabte 9:00 - 14:00 Presencial/Sta. Úrsula 21/09/2024 11/01/2025
Dia Hora Modalitat/Seu Data inici Data final
Dilluns i dimecres 9:00-12:00 Classe en directe virtual/Teams 19/02/2024 20/05/2024
Dilluns i dimecres 18:00-21:00 Classe en directe virtual/Teams 19/02/2024 20/05/2024
Dimarts i dijous 9:00-12:00 Classe en directe virtual/Teams 20/02/2024 21/05/2024
Dimarts i dijous 18:00-21:00 Classe en directe virtual/Teams 20/02/2024 21/05/2024
Dia Hora Modalitat/Seu Data inici Data final
Dilluns a divendres  9:00-13:00 Classe en directe virtual/Teams 18/09/2024 08/10/2024
Dilluns a divendres  9:00-13:00 Presencial/INEDE 18/09/2024 08/10/2024
Dilluns a divendres  16:00-20:00 Classe en directe virtual/Teams 18/09/2024 08/10/2024
Dilluns a divendres   16:00-20:00 Presencial/INEDE 18/09/2024 08/10/2024

Calendari de sessions

Calendari del primer quadrimestre

Calendari intensiu de setembre

Guia didàctica

Guia didàctica B2

Llibre

Es recomana el llibre De dalt a baix (nivell B2) de l’editorial Bromera per al seguiment del curs. Aquest llibre no està inclòs en el preu de la matrícula del curs lingüístic.

Consultes

Informació Institut de Llengües

institutodelenguas@ucv.es

+34 96 069 04 68

Informació addicional

La finalitat d’aquest curs és preparar l’alumnat perquè assolisca el nivell de B2 de Valencià, seguint les directrius del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües  (MECRLL). Les classes promouen l’adquisició i desenvolupament de les principals habilitats lingüístiques i comunicatives (comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral, expressió escrita, interacció i mediació), i les pràctiques que s’hi realitzen tenen en compte els continguts i la tipologia d’exercicis de les proves de B2 dels principals organismes examinadors: la Comissió Interuniversitària d’Estandarització i Acreditació de Coneixements de Valencià (CIEACOVA), la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) i l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI).

 Les pròximes convocatòries d'exàmens d'acreditació estan subjectes a l'evolució de les condicions sanitàries i a les decisions del Ple de la CIEACOVA.

En finalitzar el curs, l’alumne pot sol·licitar un certificat d’assistència i aprofitament.

Discapacitat

Si un examinand té qualsevol discapacitat que afecte la realització de l’examen d’acreditació de la CIEACOVA en la UCV, ha de posar-se en contacte amb mb el Servei d'Atenció a Persones amb Discapacitat de la UCV (fdp.sabater@ucv.es) , una vegada que haja formalitzat la matrícula en la UCV, i ha de remetre l’informe a institutodelenguas@ucv.es

Sobre la matriculació

Una vegada realitzada la reserva de la plaça, NO s'efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.

Expedició dels certificats i publicació de les notes del curs

Consulteu calendari de sessions la publicació de les notes del curs.

L'alumnat podrà sol·licitar un certificat d'aprofitament i assistència per mitjà de correu electrònic a institutodelenguas@ucv.es i una vegada preparat podrà passar a recollir-lo a la seu de l'Institut de Llengües.

Com matricular-s'hi

La matrícula es realitzarà online per mitjà de pagament amb targeta o presencialment en qualsevol oficina de Nous Alumnes des de la data indicada fins el dia d’abans de l’inici de cada curs.

El pagament de la reserva de la matrícula són 100 € (deduïbles de l’import total del curs) que no es tornaran en cas de cancel·lació de matrícula. L’import restant s'abonarà en diferents mensualitats domiciliades, la quantia i data de cobrament de les quals apareixen especificades en el justificant de matrícula de l'alumne. El descompte se sol·licitarà en el correu descuentos@ucv.es en un període màxim d'un mes després d'haver realitzat la reserva al curs.

Descomptes:

Per a sol·licitar el descompte, és necessari realitzar primer la inscripció en el curs i posteriorment presentar la sol·licitud d'instància per descompte a secretària acadèmica a través de la Intranet de la UCV.

Canvis de grup

No es realitzaran canvis de grup si no és per causa sobrevinguda després de la matrícula, justificada documentalment i sempre a expenses de la disponibilitat de plaça en el grup de destí.

Anul·lació de matrícula

L’anul·lació de matrícula es realitza per mitjà d'una sol·licitud de baixa. Pot fer-se mitjançant una instància en paper (disponible en qualsevol consergeria) i una fotocòpia del DNI o instància virtual des de la Intranet de l'alumne (departamentos / secretaría / instancias virtuales alumnos/ baja total titulación). No és possible sol·licitar la baixa per mitjà de correu electrònic.

L’anul·lació de la matrícula no comporta la devolució de l'import abonat fins al moment de la sol·licitud de baixa. Una vegada efectuada la baixa, no es realitzen els cobraments de les mensualitats posteriors a la data de baixa.

En línia

Començar el procés de matrícula en línia

Presencialment

Els alumnes que vulguen matricular-s’hi presencialment poden passar per qualsevol de les oficines de Nous Alumnes UCV. En aquest cas, cal aportar el número de compte bancari IBAN, una fotocòpia del DNI i l’import per a realitzar la reserva, que es podrà satisfer en efectiu o amb la targeta bancària a les nostres oficines de Nous Alumnes.

 • Plaça de l’Almoina, núm. 3 – 46001, València
 • C/ Sacre Cor, núm. 5 – 46110, Godella
 • Alzira (C/ Adrián Campos Suñer, núm. 6, 46600)
 • Xàtiva (C/ Camí fàbrica de paper, s/n, 46800)

Veure localització

Informació important

 • Només es permet la matrícula d'alumnes a partir de 18 anys.
 • L’alumne ha d’assistir al 80% de les hores del curs per a obtindre el certificat d’aprofitament corresponent.
 • La UCV es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim de persones inscrites. En aquest cas la UCV contacta amb els alumnes per a informar-los.