CIEACOVA

CIEACOVA-UCV 

Convocatòria de gener 2024

Dates de les convocatòries

 

Nivell B2

PLACES DE B2 ESGOTADES!

Horari convocatòria

 • Prova oral B2: dilluns 15 de gener de 2024 (a partir de les 16:00h). Més endavant, en la pàgina de l’Institut de Llengües de la UCV, informarem de la distribució dels tribunals orals, del dia concret i de la franja horària assignats a cada candidat per a les proves orals.
 • Publicació nota oral B2: dijous 18 de gener de 2024.
 • Prova escrita B2: dimarts 23 de gener de 2024 (a les 16:00h).
 • Durada de la prova escrita B2: 2 h i 30 minuts.
 • Publicació nota global B2: a partir del 21 de febrer de 2024.

Tant la prova oral com l’escrita només es podran fer el dia i l’hora indicats i en la seu que consta en el justificant de matrícula. No es podran efectuar canvis de dia, d’horari ni de seu.

Nivell C1 

PLACES DE C1 ESGOTADES!

Horari convocatòria

 • Prova oral C1: dijous 11 i divendres 12 de gener de 2024 (a partir de les 16:00h). Més endavant, en la pàgina de l’Institut de Llengües de la UCV, informarem de la distribució dels tribunals orals, del dia concret i de la franja horària assignats a cada candidat per a les proves orals.
 • Publicació nota oral C1: dimecres 17 de gener de 2024.
 • Prova escrita C1: divendres 19 de gener de 2024 (a les 16:00h).
 • Durada de la prova escrita C1: 3 h.
 • Publicació nota global C1: a partir del 21 de febrer de 2024.

Tant la prova oral com l’escrita només es podran fer el dia i l’hora indicats i en la seu que consta en el justificant de matrícula. No es podran efectuar canvis de dia, d’horari ni de seu.

Nivell C2  

PLACES DE C2 ESGOTADES!

Horari convocatòria

 • Prova oral C2: dilluns 15 de gener de 2024 (a partir de les 16:00h). Més endavant, en la pàgina de l’Institut de Llengües de la UCV, informarem de la distribució dels tribunals orals, del dia concret i de la franja horària assignats a cada candidat per a les proves orals.
 • Publicació nota oral C2: dijous 18 de gener de 2024.
 • Prova escrita C2: dimarts 23 de gener de 2024 (a les 16:00h).
 • Durada de la prova escrita C2: 3 h
 • Publicació nota global C2: a partir del 21 de febrer de 2024.

Tant la prova oral com l’escrita només es podran fer el dia i l’hora indicats i en la seu que consta en el justificant de matrícula. No es podran efectuar canvis de dia, d’horari ni de seu.

Seus d’examens

Campus Torrent. Seu La Inmaculada  

C/ Ramiro de Maeztu, 14. Torrent, 46900.

Discapacitat

"En cas de tenir reconeguda alguna discapacitat o necessitat educativa especial, l'examinand ha de posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció a Persones amb Discapacitat de la UCV oficinadiscapacidad@ucv.es  per tal de sol·licitar l'adaptació que necessite. S’ha d’aportar documents mèdics acreditatius  abans de l’1 de desembre  de 2023. No s'acceptaran sol·licituds finalitzat aquest termini."

Expedició dels certificats

En cas que traga una nota igual o superior al 6 en la Nota examen, la seua prova estarà aprovada. A partir de l’1 de març,  podrà sol·licitar l’expedició del títol des de la Intranet; en Departamentos-Intranet-Secretaría-, seleccione la titulació (Nivel C1 - C2 Examen)- sede de recogida: ninguna.- y efectuar el pago. El certificat de competència lingüística li arribarà al seu correu electrònic, firmat digitalment amb un codi de Seguretat CSV. Si no té accés a la Intranet, pot sol·licitar-lo al correu certificadodeidiomas@ucv.es.

Preu

Les taxes oficials de la UCV, de convocatòria única, són 80€ (alumnes IdL-UCV) i de 90€ (l’alumnat de Magisteri UCV, E. Social, MUFPS i Màster Innovate que no són alumnes IdL-UCV) i 115€ (antics alumnes IdL, alumnes UCV, PAS, PDI i aspirants externs).

Sobre la matriculació

Una vegada realitzada la matrícula a l'examen, NO s’efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.

Termini de matriculació

Nivells B2, C1 i C2

Del 16 al 22 de novembre de 2023 (o abans que finalitze aquest període, si s’esgoten les places), d'acord amb el calendari de matriculació següent:

 • 16, 17 i 18 de novembre de 2023: matrícula de l’alumnat dels cursos de preparació de nivell B2,C1 o C2. Només tindran prioritat de matrícula si la fan efectiva en aquest període. Matrícula en línia a partir de les 9:00h en "Vull matricular-me" i presencialment a les nostres oficines de Nous Alumnes en València excepte el 18 de novembre
 • 20 de novembre: matrícula de l’alumnat de Magisteri UCV, E. Social, MUFPS i Màster Innovate que no s’hagen inscrit en els cursos lingüístics de l’ Institut de Llengües. Matrícula  partir de les 9:00h en “Vull matricular-me” " i presencialment a les nostres oficines de Nous Alumnes en València.
 • 21 i 22 de novembre de 2023: matrícula dels antics alumnes de l'Institut de Llengües, alumnes de la resta de facultats UCV, PAS, PDI i aspirants externs (places restants).Matrícula en línia a partir de les 9:00h en "Vull matricular-me". Places limitades! 

T'has quedat sense plaça en l'examen de la Cieacova de la convocatòria de gener?

Assegura't la plaça de maig-juny de 2024, inscrivint-te als cursos de preparació de del segon quadrimestre de 2023-24.

Pots escriure a institutodelenguas@ucv.es i deixar-nos les teues dades, contactarem amb tu i t'avisarem de la matrícula dels nous cursos.

INSTRUCCIONS CONVOCATÒRIA

Informació notes CIEACOVA

Consultes

institutodelenguas@ucv.es

+34 960690468

Informació addicional

Informació general i normativa bàsica

 • Tota la informació oficial de la convocatòria es pot consultar en el web de la CIEACOVA, a través de l'adreça www.cieacova.com
 • Aquesta convocatòria es regeix per la normativa general de la UCV i per les bases de l’acord que regeix la convocatòria marc de les proves de gener de 2024  de la CIEACOVA.
 • Per a poder inscriure's en les proves cal haver complit els 18 anys abans de l' 11 de gener de 2024.
 • Documentació que cal presentar els dies de les proves: justificant de matrícula i DNI o qualsevol altre document d'identificació personal reconegut legalment (carnet de conduir i passaport). En cas que l’examinand no puga identificar-se, no se li permetrà l'accés a l'aula i no podrà realitzar la prova.
 • Cada examinand realitzarà la prova oral i escrita a la seu seleccionada durant el procés de matrícula i no s’efectuaran canvis de seu. La UCV es reserva el dret de modificar les seus assignades per a la realització de les proves per necessitats d’infraestructura. En cas que es produïren canvis, s’informaria les persones examinandes.
 • La convocatòria és única. Una vegada iniciada la prova ningú podrà accedir a la realització d'aquesta. Per aquest motiu, preguem puntualitat màxima.
 • No està permés l'accés de dispositius electrònics (telèfons mòbils, ordinadors, micròfons, etc.) així com d'altres objectes (bosses, estoigs, carpetes, líquid corrector, llapis, bolígrafs esborrables, etc.). Recomanem dur únicament bolígrafs no esborrables (blaus o negres).
 • La crida a les proves orals s'organitzarà a partir del primer cognom dels aspirants. Informarem més endavant de la distribució dels tribunals orals a través d'aquesta mateixa pàgina web i del dia, la franja horària i la seu en què realitzarà la prova oral i escrita cada examinand.
 • La matriculació en les proves implica l’acceptació de la informació continguda en aquesta pàgina i en els documents i normatives als quals es remet.
 

Com matricular-s'hi 

En línia 

 

Matrícula en línia Nivell B2 Matrícula en línia Nivell C1  Matrícula en línia Nivell C2  
 

Presencialment 

A les nostres oficines de Nous Alumnes que trobaràs a les adreces següents:

 • Plaça de l’Almoina, núm. 3 – 46001, València

  Horari

 • Matí 10.00 h - 13:30 h
 • Vesprada 15.00 h - 18.00 h  
 • Divendres  9.00 h - 14.00 h

Veure localització

Anul·lació de matrícula

L’anul·lació de la matrícula no comporta la devolució de l'import abonat fins al moment de la sol·licitud de baixa. 

Telèfon  

96 192 75 90