CIEACOVA

CIEACOVA-UCV Convocatòria gener 2020


Dates de les convocatòries

Horari convocatòria

 • Prova oral C1: dijous 16 i divendres 17 de gener de 2020 (a partir de les 16 h). Consulteu ací la distribució dels tribunals orals.
 • Publicació nota oral C1: dimarts 21 de gener de 2020
 • Prova escrita C1: divendres, 24 de gener de 2020 (a les 16 h)
 • Durada de la prova escrita C1: 3 h
 • Publicació nota global C1: a partir del dia 24 de febrer de 2020

Horari convocatòria

 • Prova oral C2: dilluns, 13 de gener de 2020 (a partir de les 16 h). Consulteu ací la distribució dels tribunals orals.
 • Publicació nota oral C2: dimecres 15 de gener de 2020
 • Prova escrita C2: dijous, 23 de gener de 2020 (a les 16 h)
 • Durada de la prova escrita C2: 3 h
 • Publicació nota global C2: a partir del dia 24 de febrer de 2020

Seus d’examen

Campus Burjassot- Godella: seu Pare Jofré (Facultat de Psicologia) Av. de la Il·lustració, 2. Burjassot

Campus de La Costera: seu Sant Antoni Maria Claret C/Camí Fàbrica de Paper, s/n. Xàtiva

Discapacitat

En cas de tenir reconeguda alguna discapacitat, l'examinand ha de posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció a Persones amb Discapacitat de la UCV (pablo.brotons@ucv.es) per tal de sol·licitar l'adaptació que necessite, abans del 9 de desembre de 2019.

Expedició dels certificats

En cas d'haver superat la prova, s'haurà de sol·licitar l'expedició del títol en qualsevol secretaria de la UCV a partir d'un mes després de la data de comunicació de les notes. Caldrà pagar les taxes d'expedició i secretaria indicarà el moment en què es podrà arreplegar el certificat.

Preu

La taxa oficial de la UCV, de convocatòria única, és de 70€.

Sobre la matriculació

Una vegada realitzada la matrícula a l'examen, NO s’efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.

Termini de matriculació

Nivells C1 i C2 Places esgotades!

De l'11 al 29 de novembre de 2019, d'acord amb el calendari de matriculació següent:

 • De l'11 al 15 al de novembre de 2019: matrícula alumnat dels cursos de preparació de nivell C1 o C2 que finalitzen al desembre de 2019. Només tindran prioritat de matrícula si la fan efectiva en aquest període.
 • Del 18 al 22 de novembre de 2019: matrícula de l'alumnat actual dels Itineraris de Valencià (Capacitació i Mestre de Valencià). Només tindran prioritat de matrícula si la fan efectiva en aquest període. Places limitades!
 • Del 25 al 29 de novembre de 2019: matrícula dels antics alumnes de l'Institut de Llengües UCV-Itineraris de Valencià que no han aprovat la prova de nivell C1 o C2 de la CIEACOVA en convocatòries anteriors. Resta d'alumnat o aspirants externs (places restants).Places limitades!

Consultes

institutodelenguas@ucv.es

+34 960690468

Informació addicional

Informació general i normativa bàsica

 • Tota la informació oficial de la convocatòria es pot consultar en el web de la CIEACOVA, a través de l'adreça www.cieacova.com
 • La inscripció a les proves implica l'acceptació del reglament de la Normativa General de la UCV i de les bases de la convocatòria marc de les proves de gener de 2020 de la CIEACOVA (que podeu consultar en aquesta pàgina).
 • Per a poder inscriure's en les proves cal haver complit els divuit anys abans de l'1 de gener de 2020.
 • Documentació que cal presentar els dies de les proves: justificant de matrícula i DNI o qualsevol altre document d'identificació personal reconegut legalment (carnet de conduir i passaport). En cas de no poder-se identificar, no es permetrà l'accés de l'examinand a l'aula.
 • Cada examinand realitzarà la prova a la seu on ha confirmat el pagament de les taxes oficials de matrícula.
 • La convocatòria és única. Una vegada iniciada la prova ningú podrà accedir a la realització d'aquesta. Per aquest motiu, preguem puntualitat màxima.
 • No està permès l'accés de dispositius electrònics (telèfons mòbils, ordinadors, micròfons, etc.) així com d'altres objectes (bosses, estoigs, carpetes, líquid corrector, etc.). Recomanem dur únicament bolígraf (blau o negre).
 • La crida a les proves orals s'organitzarà a partir del primer cognom dels aspirants. Informarem més endavant de la distribució dels tribunals orals a través d'aquesta mateixa pàgina web.
 

Com matricular-s'hi

En línia Places esgotades!

La matrícula en línia s'obrirà el dilluns 25 de novembre a les 10h. del matí.

Matrícula en línia Nivell C1 (Suficiència o Mitjà) Matrícula en línia Nivell C2 (Superior)

Presencialment

A les nostres oficines de Nous Alumnes que trobaràs a les adreces següents:

 • Plaça de l’Almoina, núm. 3 – 46001, València
 • C/ Sacre Cor, núm. 5 – 46110, Godella
 • Alzira (C/ Adrián Campos Suñer, núm. 6, 46600)
 • Xàtiva (C/ Camí fàbrica de paper, s/n, 46800)

Veure localització

Horari

 • Matí 10.00 h - 13:30 h
 • Vesprada 15.00 h - 18.00 h  
 • Divendres  9.00 h - 14.00 h

Consulteu horari en el cas de les oficines d’ Alzira i  Xàtiva.

Telèfon  

96 192 75 90