CIEACOVA

CIEACOVA-UCV 

Convocatòria de gener 2023  Places esgotades!

Dates de les convocatòries

Nivell C1 

Horari convocatòria

 • Prova oral C1: dijous 12 i divendres 13 de gener de 2023 (a partir de les 16:00h). Més endavant, en la pàgina de l’Institut de LLengües de la UCV, informarem de la distribució dels tribunals orals, del día concret i de la franja horària assignats a cada candidat per a les proves orals.
 • Publicació nota oral C1: dimecres 18 de gener de 2023
 • Prova escrita C1: divendres 20 de gener de 2023 (a les 16:00h)
 • Durada de la prova escrita C1: 3 h.
 • Publicació nota global C1: a partir del 22 de febrer de 2023

Tant la prova oral com l’escrita només es podran fer el día i l’hora indicats i en la seu que consta en el justificant de matrícula. No es podran efectuar canvis de día, d’horari ni de seu.

LLISTA ORAL TORRENT  C1

LLISTA ORAL XÀTIVA  C1

Nivell C2 (Superior)

Horari convocatòria

 • Prova oral C2: : dilluns 16 de gener de 2023 (a partir de les 16:00h). Més endavant, en la pàgina de l’Institut de LLengües de la UCV, informarem de la distribució dels tribunals orals, del día concret i de la franja horària assignats a cada candidat per a les proves orals.
 • Publicació nota oral C2: dijous 19 de gener de 2023
 • Prova escrita C2: dilluns 23 de gener de 2023 (a les 16:00h)
 • Durada de la prova escrita C2: 3 h
 • Publicació nota global C2: a partir del 22 de febrer de 2023

Tant la prova oral com l’escrita només es podrán fer el día i l’hora indicats i en la seu que consta en el justificant de matrícula. No es podran efectuar canvis de día, d’horari ni de seu.

LLISTA ORAL TORRENT  C2

Seus d’examens

Campus de la Costera. Seu Sant Antoni Maria Claret

C/Camí Fàbrica de Paper, s/n. Xàtiva

Campus Torrent. Seu La Inmaculada  

C/ Ramiro de Maeztu, 14. Torrent, 46900

Discapacitat

"En cas de tenir reconeguda alguna discapacitat o necessitat educativa especial, l'examinand ha de posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció a Persones amb Discapacitat de la UCV oficinadiscapacidad@ucv.es  per tal de sol·licitar l'adaptació que necessite. S’ha d’aportar documents mèdics acreditatius  abans de l’1 de desembre de 2022. No s'acceptaran sol·licituds finalitzat aquest termini."

Expedició dels certificats

En cas que traga una nota igual o superior al 6 en la Nota examen, la seua prova estarà aprovada.  A partir del 2 de març,  podrà sol·licitar l’expedició del títol des de la Intranet; en Departamentos-Intranet-Secretaría-, seleccione la titulació (Nivel C1 - C2 Examen)- sede de recogida: ninguna.- y efectuar el pago. El certificat de competència lingüística li arribarà al seu correu electrònic, firmat digitalment amb un codi de Seguretat CSV. Si no té accés a la Intranet, pot sol·licitar-lo al correu certificadodeidiomas@ucv.es.

Preu

La taxes oficials de la UCV, de convocatòria única, són 80€ (alumnes IdL-UCV) i 90€ (exalumnes i aspirants externs)

Sobre la matriculació

Una vegada realitzada la matrícula a l'examen, NO s’efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.

Termini de matriculació

Nivells C1 i C2

Del 14 al 21 de novembre de 2022 (o abans que acabe aquest període, si s’esgoten les places), d'acord amb el calendari de matriculació següent:

 • 14, 15 i 16 de novembre de 2022: matrícula de l’alumnat dels cursos de preparació de nivell C1 o C2. Només tindran prioritat de matrícula si la fan efectiva en aquest període. Matrícula en línia a partir de les 9:00h en "Vull matricular-me" i presencialment a les nostres oficines de Nous Alumnes
 • 17 de novembre de 2022: matrícula dels antics alumnes de l'Institut de Llengües UCV. Resta d'alumnat o aspirants externs (places restants). Matrícula en línia a partir de les 9:00h en "Vull matricular-me". Places limitades!

T'has quedat sense plaça en l'examen de la Cieacova de la convocatòria de Gener?

Assegura't la plaça de maig-juny, inscrivint-te als cursos de preparació del segon quadrimestre.

Pots escriure a institutodelenguas@ucv.es i deixar-nos les teues dades, contactarem amb tu i t'avisarem de la matrícula dels nous cursos.

INSTRUCCIONS CONVOCATÒRIA

Informació notes CIEACOVA

Consultes

institutodelenguas@ucv.es

+34 960690468

Informació addicional

Informació general i normativa bàsica

 • Tota la informació oficial de la convocatòria es pot consultar en el web de la CIEACOVA, a través de l'adreça www.cieacova.com
 • Aquesta convocatòria es regeix per la normativa general de la UCV i per les bases de l’acord que regeix la convocatòria marc de les proves de gener de 2022 de la CIEACOVA.
 • Per a poder inscriure's en les proves cal haver complit els 18 anys abans del 12 de gener .
 • Documentació que cal presentar els dies de les proves: justificant de matrícula i DNI o qualsevol altre document d'identificació personal reconegut legalment (carnet de conduir i passaport). En cas que l’examinand no puga identificar-se, no se li permetrà l'accés a l'aula i no podrà realitzar la prova.
 • Cada examinand realitzarà la prova oral i escrita a la seu seleccionada durant el procés de matrícula i no s’efectuaran canvis de seu. La UCV es reserva el dret de modificar les seus assignades per a la realització de les proves per necessitats d’infraestructura. En cas que es produïren canvis, s’informaria les persones examinandes.
 • La convocatòria és única. Una vegada iniciada la prova ningú podrà accedir a la realització d'aquesta. Per aquest motiu, preguem puntualitat màxima.
 • No està permés l'accés de dispositius electrònics (telèfons mòbils, ordinadors, micròfons, etc.) així com d'altres objectes (bosses, estoigs, carpetes, líquid corrector, llapis, bolígrafs esborrables, etc.). Recomanem dur únicament bolígrafs no esborrables (blaus o negres).
 • La crida a les proves orals s'organitzarà a partir del primer cognom dels aspirants. Informarem més endavant de la distribució dels tribunals orals a través d'aquesta mateixa pàgina web i del dia, la franja horària i la seu en què realitzarà la prova oral i escrita cada examinand.
 • La matriculació en les proves implica l’acceptació de la informació continguda en aquesta pàgina i en els documents i normatives als quals es remet.
 

Com matricular-s'hi 

En línia Places esgotades!

 

Matrícula en línia Nivell C1  Matrícula en línia Nivell C2 

Presencialment Places esgotades!

A les nostres oficines de Nous Alumnes que trobaràs a les adreces següents:

 • Plaça de l’Almoina, núm. 3 – 46001, València
 • C/ Sacre Cor, núm. 5 – 46110, Godella
 • Alzira (C/ Adrián Campos Suñer, núm. 6, 46600)

Veure localització

Horari

 • Matí 10.00 h - 13:30 h
 • Vesprada 15.00 h - 18.00 h  
 • Divendres  9.00 h - 14.00 h

Consulteu horari en el cas de les oficines d’ Alzira.

Telèfon  

96 192 75 90