CIEACOVA

CIEACOVA-UCV 


Convocatòria de gener 2021

Dates de les convocatòries

Nivell C1 (Suficiència o Mitjà)

Horari convocatòria

 • Prova oral C1: dilluns 11, dimarts 12 i dimecres 13 de gener de 2021 (a partir de les 16 h). Més endavant, en la pàgina de l’Institut de Llengües de la UCV, informarem de la distribució dels tribunals orals i del dia concret i de la franja horària assignats a cada candidat per a les proves orals.
 • Publicació nota oral C1: divendres 15 de gener de 2021
 • Prova escrita C1: dissabte 16 de gener de 2021 (a les 9.00 h)
 • Durada de la prova escrita C1: 3 h
 • Publicació nota global C1: a partir del dia 23 de febrer de 2021

Tant la prova  oral com l’escrita només es podran fer el dia i l’hora indicats i en la seu que consta en el justificant de matrícula. No es podran efectuar canvis de dia, d’horari ni de seu.

Nivell C2 (Superior)

Horari convocatòria

 • Prova oral C2: dilluns 18 i dimarts 19 de gener de 2021 (a partir de les 16 h). Més endavant, en la pàgina de l’Institut de Llengües de la UCV, informarem de la distribució dels tribunals orals i del dia concret i de la franja horària assignats a cada candidat per a les proves orals.
 • Publicació nota oral C2: dijous 21 de gener de 2021
 • Prova escrita C2: dissabte, 23 de gener de 2021 (a les 9.00 h)
 • Durada de la prova escrita C2: 3 h
 • Publicació nota global C2: a partir del dia 23 de febrer de 2021

Tant la prova  oral com l’escrita només es podran fer el dia i l’hora indicats i en la seu que consta en el justificant de matrícula. No es podran efectuar canvis de dia, d’horari ni de seu.

Seus d’examen

Facultat de Psicologia. Seu Pare Jofré

Av. de la Il·lustració, 2, 46100 Burjassot

Campus de la Costera. Seu Sant Antoni Maria Claret

C/Camí Fàbrica de Paper, s/n. Xàtiva

Discapacitat

En cas de tenir reconeguda alguna discapacitat, l'examinand ha de posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció a Persones amb Discapacitat de la UCV (fdp.sabater@ucv.es) per tal de sol·licitar l'adaptació que necessite, abans del 30 de novembre de 2020.

Expedició dels certificats

En cas d'haver superat la prova, s'haurà de sol·licitar l'expedició del títol en qualsevol secretaria de la UCV a partir d'un mes després de la data de comunicació de la nota final del conjunt de la prova. Caldrà pagar les taxes d'expedició i secretaria indicarà el moment en què es podrà arreplegar el certificat.

Preu

La taxes oficials de la UCV, de convocatòria única, són 80€.

Sobre la matriculació

Una vegada realitzada la matrícula a l'examen, NO s’efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.

Termini de matriculació

Nivells C1 i C2

Del 16 al 25 de novembre de 2020, o fins a esgotar les places, d'acord amb el calendari de matriculació següent:

 • Del 16 al 20 de novembre de 2020: matrícula de l’alumnat dels cursos de preparació de nivell C1 o C2 del segon quadrimestre del curs 2019-2020, dels cursos intensius d’estiu de 2020 i del primer quadrimestre del curs 2020-2021 (que finalitzen al gener de 2021). Només tindran prioritat de matrícula si la fan efectiva en aquest període. Matrícula presencial a les oficines de Nous Alumnes de la UCV
 • Del 23 al 25 de novembre de 2020: matrícula dels antics alumnes de l'Institut de Llengües UCV-Itineraris de Valencià que no han superat les proves dels nivells C1 o C2 de la CIEACOVA en convocatòries anteriors. Resta d'alumnat o aspirants externs (places restants). Matrícula en línia: "Vull matricular-me". Places limitades!

Consultes

institutodelenguas@ucv.es

+34 960690468

Informació addicional

Informació general i normativa bàsica

 • Tota la informació oficial de la convocatòria es pot consultar en el web de la CIEACOVA, a través de l'adreça www.cieacova.com
 • Aquesta convocatòria es regeix per la normativa general de la UCV i per les bases de la convocatòria marc de les proves de gener de 2021 de la CIEACOVA.
 • Per a poder inscriure's en les proves cal haver complit els divuit anys abans de l’11 de gener de 2021.
 • Documentació que cal presentar els dies de les proves: justificant de matrícula i DNI o qualsevol altre document d'identificació personal reconegut legalment (carnet de conduir i passaport). En cas que l’examinand no puga identificar-se, no se li permetrà l'accés a l'aula i no podrà realitzar la prova.
 • Cada examinand realitzarà la prova oral i escrita a la seu seleccionada durant el procés de matrícula i no s’efectuaran canvis de seu. La UCV es reserva el dret de modificar les seus assignades per a la realització de les proves per necessitats d’infraestructura. En cas que es produïren canvis, s’informaria les persones examinandes.
 • La convocatòria és única. Una vegada iniciada la prova ningú podrà accedir a la realització d'aquesta. Per aquest motiu, preguem puntualitat màxima.
 • No està permés l'accés de dispositius electrònics (telèfons mòbils, ordinadors, micròfons, etc.) així com d'altres objectes (bosses, estoigs, carpetes, líquid corrector, llapis, bolígrafs esborrables, etc.). Recomanem dur únicament bolígrafs no esborrables (blaus o negres).
 • La crida a les proves orals s'organitzarà a partir del primer cognom dels aspirants. Informarem més endavant de la distribució dels tribunals orals a través d'aquesta mateixa pàgina web i del dia, la franja horària i la seu en què realitzarà la prova oral i escrita cada examinand.
 • La matriculació en les proves implica l’acceptació de la informació continguda en aquesta pàgina i en els documents i normatives als quals es remet.
 

Com matricular-s'hi

En línia 

Matrícula en línia Nivell C1 (Suficiència o Mitjà) Matrícula en línia Nivell C2 (Superior)

Presencialment

A les nostres oficines de Nous Alumnes que trobaràs a les adreces següents:

 • Plaça de l’Almoina, núm. 3 – 46001, València
 • C/ Sacre Cor, núm. 5 – 46110, Godella
 • Alzira (C/ Adrián Campos Suñer, núm. 6, 46600)
 • Xàtiva (C/ Camí fàbrica de paper, s/n, 46800)

Veure localització

Horari

 • Matí 10.00 h - 13:30 h
 • Vesprada 15.00 h - 18.00 h  
 • Divendres  9.00 h - 14.00 h

Consulteu horari en el cas de les oficines d’ Alzira i  Xàtiva.

Telèfon  

96 192 75 90