CIEACOVA

CIEACOVA-UCV 

Convocatòria de maig-juny 2024

Dates de les convocatòries

Nivell C1 

Horari convocatòria

 • Prova oral C1: : dijous 30 i divendres 31 de maig de 2024 (a partir de les 16:00h). Més endavant, en la pàgina de l’Institut de LLengües de la UCV, informarem de la distribució dels tribunals orals, del día concret i de la franja horària assignats a cada candidat per a les proves orals.
 • Publicació nota oral C1: dimecres 5 de juny de 2024.
 • Prova escrita C1: divendres 7 de juny de 2024 (a les 16:00h).
 • Durada de la prova escrita C1: 3 h.
 • Publicació nota global C1: a partir de l’11 de juliol de 2024.

Tant la prova oral com l’escrita només es podran fer el dia i l’hora indicats i en la seu que consta en el justificant de matrícula. No es podran efectuar canvis de dia, d’horari ni de seu.

ACCÉS A LLISTAT ORAL C1

Nivell C2  

Horari convocatòria

 • Prova oral C2: : dilluns 3 de juny de 2024 (a partir de les 16:00h). Més endavant, en la pàgina de l’Institut de LLengües de la UCV, informarem de la distribució dels tribunals orals, del dia concret i de la franja horària assignats a cada candidat per a les proves orals.
 • Publicació nota oral C2: dijous 6 de juny de 2024.
 • Prova escrita C2: dilluns 10 de juny de 2024 (a les 16:00h).
 • Durada de la prova escrita C2: 3 h
 • Publicació nota global C2: a partir de l’11 de juliol de 2024.

Tant la prova oral com l’escrita només es podran fer el dia i l’hora indicats i en la seu que consta en el justificant de matrícula. No es podran efectuar canvis de dia, d’horari ni de seu.

ACCÉS A LLISTAT ORAL C2

Seus d’examens

Campus Torrent. Seu La Inmaculada  

C/ Ramiro de Maeztu, 14. Torrent, 46900.

Discapacitat

"En cas de tenir reconeguda alguna discapacitat o necessitat educativa especial, l'examinand ha de posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció a Persones amb Discapacitat de la UCV oficinadiscapacidad@ucv.es  per tal de sol·licitar l'adaptació que necessite. S’ha d’aportar documents mèdics acreditatius  abans del 23 d’abril  de 2024. No s'acceptaran sol·licituds finalitzat aquest termini."

Expedició dels certificats

En cas que traga una nota igual o superior al 6 en la Nota examen, la seua prova estarà aprovada. A partir del 19 de juliol,  podrà sol·licitar l’expedició del títol des de la Intranet; en Departamentos-Intranet-Secretaría-, seleccione la titulació (Nivel C1 - C2 Examen)- sede de recogida: ninguna.- y efectuar el pago. El certificat de competència lingüística li arribarà al seu correu electrònic, firmat digitalment amb un codi de Seguretat CSV. Si no té accés a la Intranet, pot sol·licitar-lo al correu certificadodeidiomas@ucv.es.

Preu

Les taxes oficials de la UCV, de convocatòria única, són 80€ (alumnes IdL-UCV) i de 90€ (l’alumnat de Magisteri UCV i MUFPS que no són alumnes IdL-UCV) i 115€ (antics alumnes IdL, alumnes UCV, PAS, PDI i aspirants externs).

Sobre la matriculació

Una vegada realitzada la matrícula a l'examen, NO s’efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.

Termini de matriculació

Nivells C1 i C2

Del 10 al 17 d'abril de 2024 (o abans que acabe aquest període, si s’esgoten les places), d'acord amb el calendari de matriculació següent:

 • 10, 11 i 12 d’abril de 2024: matrícula de l’alumnat dels cursos de preparació de nivell C1 o C2. Només tindran prioritat de matrícula si la fan efectiva en aquest període. Matrícula en línia a partir de les 9:00h en "Vull matricular-me" i presencialment a les nostres oficines de Nous Alumnes
 • 13, 14 i  15  d’abril: matrícula de l’alumnat de Magisteri UCV i MUFPS que no s’hagen inscrit en els cursos lingüístics de l’ Institut de Llengües. Matrícula  partir de les 9:00h en “Vull matricular-me” " i presencialment a les nostres oficines de Nous Alumnes.
 • 16 i 17 d’abril de 2024: matrícula dels antics alumnes de l'Institut de Llengües, alumnes,resta de facultats UCV, PAS, PDI i aspirants externs (places restants).Matrícula en línia a partir de les 9:00h en "Vull matricular-me". Places limitades!

T'has quedat sense plaça en l'examen de la Cieacova de la convocatòria de gener?

Assegura't la plaça de gener de 2025, inscrivint-te als cursos de preparació de juliol de 2024 i del primer quadrimestre de 2024-25.

Pots escriure a institutodelenguas@ucv.es i deixar-nos les teues dades, contactarem amb tu i t'avisarem de la matrícula dels nous cursos.

INSTRUCCIONS CONVOCATÒRIA

Informació notes CIEACOVA

Consultes

institutodelenguas@ucv.es

+34 960690468

Informació addicional

Informació general i normativa bàsica

 • Tota la informació oficial de la convocatòria es pot consultar en el web de la CIEACOVA, a través de l'adreça www.cieacova.com
 • Aquesta convocatòria es regeix per la normativa general de la UCV i per les bases de l’acord que regeix la convocatòria marc de les proves de maig-juny de 2024  de la CIEACOVA.
 • Per a poder inscriure's en les proves cal haver complit els 18 anys abans del 30 de maig de 2024.
 • Documentació que cal presentar els dies de les proves: justificant de matrícula i DNI o qualsevol altre document d'identificació personal reconegut legalment (carnet de conduir i passaport). En cas que l’examinand no puga identificar-se, no se li permetrà l'accés a l'aula i no podrà realitzar la prova.
 • Cada examinand realitzarà la prova oral i escrita a la seu seleccionada durant el procés de matrícula i no s’efectuaran canvis de seu. La UCV es reserva el dret de modificar les seus assignades per a la realització de les proves per necessitats d’infraestructura. En cas que es produïren canvis, s’informaria les persones examinandes.
 • La convocatòria és única. Una vegada iniciada la prova ningú podrà accedir a la realització d'aquesta. Per aquest motiu, preguem puntualitat màxima.
 • No està permés l'accés de dispositius electrònics (telèfons mòbils, ordinadors, micròfons, etc.) així com d'altres objectes (bosses, estoigs, carpetes, líquid corrector, llapis, bolígrafs esborrables, etc.). Recomanem dur únicament bolígrafs no esborrables (blaus o negres).
 • La crida a les proves orals s'organitzarà a partir del primer cognom dels aspirants. Informarem més endavant de la distribució dels tribunals orals a través d'aquesta mateixa pàgina web i del dia, la franja horària i la seu en què realitzarà la prova oral i escrita cada examinand.
 • La matriculació en les proves implica l’acceptació de la informació continguda en aquesta pàgina i en els documents i normatives als quals es remet.
 

Com matricular-s'hi 

En línia 

 

Matrícula en línia Nivell B2 Matrícula en línia Nivell C1  Matrícula en línia Nivell C2  
 

Presencialment 

A les nostres oficines de Nous Alumnes que trobaràs a les adreces següents:

 • Plaça de l’Almoina, núm. 3 – 46001, València

  Horari

 • Matí 10.00 h - 13:30 h
 • Vesprada 15.00 h - 18.00 h  
 • Divendres  9.00 h - 14.00 h

Veure localització

Anul·lació de matrícula

L’anul·lació de la matrícula no comporta la devolució de l'import abonat fins al moment de la sol·licitud de baixa. 

Telèfon  

96 192 75 90