CIEACOVA

CIEACOVA-UCV 


Convocatòria de gener 2022

Dates de les convocatòries

Nivell C1 (Suficiència o Mitjà)

Horari convocatòria

 • Prova oral C1: dijous 13 i divendres 14 de gener de 2022 (a partir de les 16.00 h). Més endavant, en la pàgina de l’Institut de Llengües de la UCV, informarem de la distribució dels tribunals orals i del dia concret i de la franja horària assignats a cada candidat per a les proves orals.
 • Publicació nota oral C1: dimecres 19 de gener de 2022
 • Prova escrita C1: divendres 21 de gener de 2022 (a les 16.00 h)
 • Durada de la prova escrita C1: 3 h
 • Publicació nota global C1: a partir del dia 23 de febrer de 2022

Tant la prova  oral com l’escrita només es podran fer el dia i l’hora indicats i en la seu que consta en el justificant de matrícula. No es podran efectuar canvis de dia, d’horari ni de seu.

Llista oral C1

Nivell C2 (Superior)

Horari convocatòria

 • Prova oral C2: dilluns 17 de gener de 2022 (a partir de les 16.00 h). Més endavant, en la pàgina de l’Institut de Llengües de la UCV, informarem de la distribució dels tribunals orals i del dia concret i de la franja horària assignats a cada candidat per a les proves orals.
 • Publicació nota oral C2: dijous 20 de gener de 2022
 • Prova escrita C2: dilluns, 24 de gener de 2022 (a les 16.00 h)
 • Durada de la prova escrita C2: 3 h
 • Publicació nota global C2: a partir del dia 23 de febrer de 2022

Tant la prova  oral com l’escrita només es podran fer el dia i l’hora indicats i en la seu que consta en el justificant de matrícula. No es podran efectuar canvis de dia, d’horari ni de seu.

Llista oral C2

Seus d’examens

Campus de la Costera. Seu Sant Antoni Maria Claret

C/Camí Fàbrica de Paper, s/n. Xàtiva

Facultat de Psicologia Seu Pare Jofré

Av. de la llustración, 2

46100 Burjassot-València

Discapacitat

"En cas de tenir reconeguda alguna discapacitat o necessitat educativa especial, l'examinand ha de posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció a Persones amb Discapacitat de la UCV (fdp.sabater@ucv.es) per tal de sol·licitar l'adaptació que necessite, abans del 13 de desembre de 2021. No s'acceptaran sol·licituds finalitzat aquest termini."

Expedició dels certificats

En cas que traga una nota igual o superior al 6 en la Nota examen, la seua prova estarà aprovada.  A partir del 28 de febrer, podrà sol·licitar l’expedició del títol des de la Intranet; en Departamentos-Intranet-Secretaría-, seleccione la titulació (Nivel C1 - C2 Examen)- sede de recogida: ninguna.- y efectuar el pago. El certificat de competència lingüística li arribarà al seu correu electrònic, firmat digitalment amb un codi de Seguretat CSV. Si no té accés a la Intranet, pot sol·licitar-lo al correu certificadodeidiomas@ucv.es.

Preu

La taxes oficials de la UCV, de convocatòria única, són 80€.

Sobre la matriculació

Una vegada realitzada la matrícula a l'examen, NO s’efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.

Mesures i seguretat COVID-19

NORMES D'OBLIGAT COMPLIMENT PER A LES PERSONES CONVOCADES A LES PROVES

Termini de matriculació

Nivells C1 i C2

Del 15 al 17 de novembre de 2021 (o abans que acabe aquest període, si s’esgoten les places), d'acord amb el calendari de matriculació següent:

 • 15 al 17 de novembre de 2021: matrícula de l’alumnat dels cursos de preparació de nivell C1 o C2 del primer quadrimestre del curs 2021-2022 (que finalitzen al gener de 2022). Només tindran prioritat de matrícula si la fan efectiva en aquest període. Matrícula en línia a partir de les 9:00h en "Vull matricular-me" i presencialment a les nostres oficines de Nous Alumnes de dilluns a dijous (10.00h-13.30h i 15.00h-18.00h) i divendres (9.00h-14:30h). 
 • 18 al 19 de novembre de 2021: matrícula dels antics alumnes de l'Institut de Llengües UCV-Itineraris de Valencià que no han superat les proves dels nivells C1 o C2 de la CIEACOVA en convocatòries anteriors. Resta d'alumnat o aspirants externs (places restants). Matrícula en línia a partir de les 9:00h en "Vull matricular-me".

 

Places esgotades! 

 

INSTRUCCIONS CONVOCAT`RIA

Informació notes CIEACOVA

 

 

 

 

 

Consultes

institutodelenguas@ucv.es

+34 960690468

Informació addicional

Informació general i normativa bàsica

 • Tota la informació oficial de la convocatòria es pot consultar en el web de la CIEACOVA, a través de l'adreça www.cieacova.com
 • Aquesta convocatòria es regeix per la normativa general de la UCV i per les bases de l’acord que regeix la convocatòria marc de les proves de gener de 2022 de la CIEACOVA.
 • Per a poder inscriure's en les proves cal haver complit els 18 anys abans del del 13 de gener de 2022.
 • Documentació que cal presentar els dies de les proves: justificant de matrícula i DNI o qualsevol altre document d'identificació personal reconegut legalment (carnet de conduir i passaport). En cas que l’examinand no puga identificar-se, no se li permetrà l'accés a l'aula i no podrà realitzar la prova.
 • Cada examinand realitzarà la prova oral i escrita a la seu seleccionada durant el procés de matrícula i no s’efectuaran canvis de seu. La UCV es reserva el dret de modificar les seus assignades per a la realització de les proves per necessitats d’infraestructura. En cas que es produïren canvis, s’informaria les persones examinandes.
 • La convocatòria és única. Una vegada iniciada la prova ningú podrà accedir a la realització d'aquesta. Per aquest motiu, preguem puntualitat màxima.
 • No està permés l'accés de dispositius electrònics (telèfons mòbils, ordinadors, micròfons, etc.) així com d'altres objectes (bosses, estoigs, carpetes, líquid corrector, llapis, bolígrafs esborrables, etc.). Recomanem dur únicament bolígrafs no esborrables (blaus o negres).
 • La crida a les proves orals s'organitzarà a partir del primer cognom dels aspirants. Informarem més endavant de la distribució dels tribunals orals a través d'aquesta mateixa pàgina web i del dia, la franja horària i la seu en què realitzarà la prova oral i escrita cada examinand.
 • La matriculació en les proves implica l’acceptació de la informació continguda en aquesta pàgina i en els documents i normatives als quals es remet.
 

Com matricular-s'hi

En línia 

Matrícula en línia Nivell C1 (Suficiència o Mitjà) Matrícula en línia Nivell C2 (Superior)

Presencialment

A les nostres oficines de Nous Alumnes que trobaràs a les adreces següents:

 • Plaça de l’Almoina, núm. 3 – 46001, València
 • C/ Sacre Cor, núm. 5 – 46110, Godella
 • Alzira (C/ Adrián Campos Suñer, núm. 6, 46600)
 • Xàtiva (C/ Camí fàbrica de paper, s/n, 46800)

Veure localització

Horari

 • Matí 10.00 h - 13:30 h
 • Vesprada 15.00 h - 18.00 h  
 • Divendres  9.00 h - 14.00 h

Consulteu horari en el cas de les oficines d’ Alzira i  Xàtiva.

Telèfon  

96 192 75 90