Curs de conversa C1

Curs de conversa C1 /

Cursos de conversa / Valencià / Cursos

Preu

360 €

Durada

20 hores

Calendari de sessions

Calendari C1 conversa primer quadrimestre dilluns

Calendari C1 conversa primer quadrimestre dimarts

Calendari C1 conversa primer quadrimestre dimecres

Calendari C1 conversa primer quadrimestre dijous

Calendari C1 conversa primer quadrimestre divendres

Publicació de les notes del curs

Consulteu calendari de sessions

Sobre la matriculació

Una vegada realitzada la reserva de la plaça, NO s'efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.

Expedició dels certificats

L'alumnat podrà sol·licitar un certificat d'aprofitament i assistència per mitjà de correu electrònic a institutodelenguas@ucv.es i una vegada preparat podrà passar a recollir-lo a la seu de l'Institut de Llengües.

Grups primer quadrimestre

Dia Hora Campus/Seu Data inici de curs Data final de curs
Dilluns 12:00-14:00 València, Alzira, Xàtiva, Torrent 19/10/2020 11/01/2021
Dilluns 16:00-18:00 ValènciaAlzira, Xàtiva, 19/10/2020 11/01/2021
Dimarts 12:00-14:00 ValènciaAlzira, Xàtiva, 20/10/2020 12/01/2021
Dimarts 16:00-18:00 ValènciaAlzira, Xàtiva, 20/10/2020 12/01/2021
Dimecres 12:00-14:00 ValènciaXàtiva, Torrent 21/10/2020 13/01/2021
Dimecres 16:00-18:00 ValènciaXàtiva, Torrent 21/10/2020 13/01/2021
Dijous 12:00-14:00 ValènciaAlzira 22/10/2020 14/01/2021
Dijous 16:00-18:00 ValènciaAlzira 22/10/2020 14/01/2021
Divendres 12:00-14:00 València,Alzira, Xàtiva 23/10/2020 15/01/2021
Divendres 16:00-18:00 ValènciaAlzira, Xàtiva 23/10/2020 15/01/2021

Què  és la modalitat presencial  virtual síncrona?

A causa del COVID-19 i davant la impossibilitat de mantindre les classes presencials, la modalitat serà presencial virtual síncrona. Les classes seran síncrones amb el/la docent en les franges horàries establides. Les classes promouen l’adquisició i el desenvolupament de la comprensió i l’expressió oral, la interacció i la mediació. Es tracta, per tant, d’un complement per a reforçar una de les fases de l’examen del nivell lingüístic. Es fa servir un enfocament comunicatiu i pràctic per a fomentar l’aprenentatge i la participació de l’alumnat.

Què et permet la modalitat presencial virtual síncrona?

 • Tutories individuals
 • Classes interactives
 • Participació entre alumnat i docent

Quin equipament informàtic mínim es necessita per seguir el curs?

 • Connexió estable a Internet
 • Micròfon
 • Auriculars  

Consultes

Informació Institut de Llengües

institutodelenguas@ucv.es

+34 96 069 04 68

Informació addicional

La finalitat d’aquest curs és preparar l’alumnat perquè assolisca el nivell oral de C1 de valencià (grau mitjà), seguint les directrius del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECRLL). Les classes promouen l’adquisició i el desenvolupament de la comprensió i l’expressió oral, la interacció i la mediació. Es tracta, per tant, d’un complement per a reforçar una de les fases de l’examen del nivell lingüístic. Es fa servir un enfocament comunicatiu i pràctic per a fomentar l’aprenentatge i la participació de l’alumnat.

Les pràctiques que s’hi realitzen tenen en compte els continguts i la tipologia d’exercicis de les proves de C1 dels principals organismes examinadors: la Comissió Interuniversitària d’Estandardització i Acreditació de Coneixements de Valencià (CIEACOVA), la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) i l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI).

Grup reduït (nombre màxim d’alumnes per grup és de 10 i la mitjana és de 8 alumnes). La UCV es reserva el dret de cancel·lar els grups que no arriben a un nombre mínim d’inscrits.

En finalitzar el curs, l’alumne pot sol·licitar un certificat d’assistència i aprofitament.

Accés

Per motius de seguretat, no es permetrà l’accés amb patinets ni amb bicicletes o amb qualsevol altre transport similar.

 

Com matricular-s'hi

La matrícula es realitzarà online per mitjà de pagament amb targeta o presencialment en qualsevol oficina de Nous Alumnes des de la data indicada fins el dia d’abans de l’inici de cada curs.

El pagament de la reserva de la matrícula són 200 € (deduïbles de l’import total del curs) que no es tornaran en cas de cancel·lació de matrícula. L’import restant s'abonarà en diferents mensualitats domiciliades, la quantia i data de cobrament de les quals apareixen especificades en el justificant de matrícula de l'alumne .

En cas de força major o per indicacions de l’Autoritat competent, la metodologia de la docència s’adaptarà a la fórmula permesa per les circumstàncies. En la mesura que la causa de força major o la regulació legal que justifique el canvi de metodologia didàctica perdure en el temps.

Canvis de seu/grup

No es realitzaran canvis de seu i/o grup si no és per causa sobrevinguda després de la matrícula, justificada documentalment i sempre a expenses de la disponibilitat de plaça en el grup de destí.

Anul·lació de matrícula

L’anul·lació de matrícula es realitza per mitjà d'una sol·licitud de baixa. Pot fer-se mitjançant una instància en paper (disponible en qualsevol consergeria) i una fotocòpia del DNI o instància virtual des de la Intranet de l'alumne (departamentos / secretaría / instancias virtuales alumnos/ baja total titulación). No és possible sol·licitar la baixa per mitjà de correu electrònic.

L’anul·lació de la matrícula no comporta la devolució de l'import abonat fins al moment de la sol·licitud de baixa. Una vegada efectuada la baixa, no es realitzen els cobraments de les mensualitats posteriors a la data de baixa.

En línia

Començar el procés de matrícula en línia

Presencialment

Els alumnes que vulguen matricular-s’hi presencialment poden passar per qualsevol de les oficines de Nous Alumnes UCV. En aquest cas, cal aportar el número de compte bancari IBAN, una fotocòpia del DNI i l’import per a realitzar la reserva, que es podrà satisfer en efectiu o amb la targeta bancària a les nostres oficines de Nous Alumnes.

 • Plaça de l’Almoina, núm. 3 – 46001, València
 • C/ Sacre Cor, núm. 5 – 46110, Godella
 • Alzira (C/ Adrián Campos Suñer, núm. 6, 46600)
 • Xàtiva (C/ Camí fàbrica de paper, s/n, 46800)

Veure localització

Informació important

 • L’alumne ha d’assistir al 80% de les hores del curs per a obtindre el certificat d’aprofitament corresponent
 • Únicament poden matricular-s’hi les persones a partir de 16 anys
 • El primer dia de classe ha de mostrar al professorat el justificant de matrícula  (a l’efecte de comprovar la matrícula, però el justificant és per a l’alumnat)
 • La UCV es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim de persones inscrites. En aquest cas la UCV contacta amb els alumnes per a informar-los.