Curs de conversa C1

Preu

360 €

Duració

20 hores presencials

Calendari de sessions

Calendari C1 conversa intensiu d'estiu

Publicació de les notes del curs

A partir del 7 de setembre.

Sobre la matriculació

Una vegada realitzada la reserva de la plaça, NO s'efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.

Expedició dels certificats

L'alumnat podrà sol·licitar un certificat d'aprofitament i assistència, a partir del 7 de setembre, per mitjà de correu electrònic a institutodelenguas@ucv.es i una vegada preparat podrà passar a recollir-lo a la seu de l'Institut de Llengües.

Grups

Dia Hora Campus/Seu Data inici de curs Data final de curs
De dilluns a divendres 9:00-10:00 València* 03/07/2020 30/07/2020
De dilluns a divendres 9:00-10:00 Xàtiva 03/07/2020 30/07/2020
De dilluns a divendres 9:00-10:00 Castelló
(seu externa
C/Herrero, 23)
03/07/2020 30/07/2020
De dilluns a divendres 13:00-14:00 València* 03/07/2020 30/07/2020
De dilluns a divendres 13:00-14:00 Xàtiva 03/07/2020 30/07/2020
De dilluns a divendres 13:00-14:00 Castelló (seu externa
C/Herrero, 23)
03/07/2020 30/07/2020
De dilluns a divendres 15:30-16:30 València* 03/07/2020 30/07/2020
De dilluns a divendres 15:30-16:30 Xàtiva 03/07/2020 30/07/2020
De dilluns a divendres 15:30-16:30 Castelló
(seu externa
C/Herrero, 23)
03/07/2020 30/07/2020
De dilluns a divendres 19:30-20:30 València* 03/07/2020 30/07/2020
De dilluns a divendres 19:30-20:30 Xàtiva 03/07/2020 30/07/2020
De dilluns a divendres 19:30-20:30 Castelló
(seu externa
C/Herrero, 23)
03/07/2020 30/07/2020

Consultes

Informació Institut de Llengües

institutodelenguas@ucv.es

+34 96 069 04 68

Informació addicional

La finalitat d’aquest curs és preparar l’alumnat perquè assolisca el nivell oral de C1 de valencià (grau mitjà), seguint les directrius del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECRLL). Les classes promouen l’adquisició i el desenvolupament de la comprensió i l’expressió oral, la interacció i la mediació. Es tracta, per tant, d’un complement per a reforçar una de les fases de l’examen del nivell lingüístic. Es fa servir un enfocament comunicatiu i pràctic per a fomentar l’aprenentatge i la participació de l’alumnat.

Les pràctiques que s’hi realitzen tenen en compte els continguts i la tipologia d’exercicis de les proves de C1 dels principals organismes examinadors: la Comissió Interuniversitària d’Estandardització i Acreditació de Coneixements de Valencià (CIEACOVA), la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) i l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI).

Grup reduït (nombre màxim d’alumnes per grup és de 10 i la mitjana és de 8 alumnes). La UCV es reserva el dret de cancel·lar els grups que no arriben a un nombre mínim d’inscrits.

En finalitzar el curs, l’alumne pot sol·licitar un certificat d’assistència i aprofitament.

Accés

Per motius de seguretat, no es permetrà l’accés amb patinets ni amb bicicletes o amb qualsevol altre transport similar.

 

Com matricular-s'hi

La matrícula del curs es realitzarà únicament en línia, mitjançant pagament amb targeta. 

El pagament de la reserva que correspon al 50% del preu del curs no es reembossarà en cas de cancel·lació. El pagament restant s’haurà d’abonar abans del dia 25 de juny de 2020 des de la pàgina web de l’Institut de Llengües (Formulari d’inscripció/ Pagar rebuts pendents). Cas de no haver realitzat el pagament abans de la data indicada es carregarà automàticament a la targeta amb què es va efectuar el primer pagament.

L'alumne no estarà matriculat en el curs fins que no es realitzen els dos pagaments i no tindrà dret a assistir a classe. El termini de sol·licitud de descomptes serà de tres dies hàbils des del pagament de la reserva de matrícula.

Canvis de seu/grup

No es realitzaran canvis de seu i/o grup si no és per causa sobrevinguda després de la matrícula, justificada documentalment i sempre a expenses de la disponibilitat de plaça en el grup de destí.

Anul·lació de matrícula

L’anul·lació de matrícula es realitza per mitjà d'una sol·licitud de baixa. Pot fer-se mitjançant una instància en paper (disponible en qualsevol consergeria) i una fotocòpia del DNI o instància virtual des de la Intranet de l'alumne (departamentos / secretaría / instancias virtuales alumnos/ baja total titulación). No és possible sol·licitar la baixa per mitjà de correu electrònic.

L’anul·lació de la matrícula no comporta la devolució de l'import abonat fins al moment de la sol·licitud de baixa. Una vegada efectuada la baixa, no es realitzen cobraments posteriors a la data de baixa.

En línia

Començar el procés de matrícula en línia