Curs de preparació de C2

Curs de preparació de C2 /

Valencià / Intensivos de verano 2021

Curs 2019/20

Preu

Fins el 30 de març: 338€ (25% de descompte) PROMOCIÓ

A partir del 31 de març: 450€ 

Duració

90 hores en modalitat virtual

Prova nivell

La realització d’aquest curs preparatori garanteix la possibilitat que l’alumnat realitze en la seu de la UCV la prova nivell C1 de gener 2022 de la CIEACOVA. (Taxes d'examen no incloses)

Publicació de les notes del curs

A partir del 7 de setembre.

Sobre la matriculació

Una vegada realitzada la reserva de la plaça, NO s'efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.

Expedició dels certificats

L'alumnat podrà sol·licitar un certificat d'aprofitament i assistència, a partir del 7 de setembre, per mitjà de correu electrònic a institutodelenguas@ucv.es i una vegada preparat podrà passar a recollir-lo a la seu de l'Institut de Llengües.

Grups

Dia Hora Modalitat Data inici de curs Data final de curs
De dilluns a divendres 09:30-13:30 virtual 01/07/2021 29/07/2021

Calendari de sessions

Calendari C2 intensiu d'estiu

Quins requisits tècnics es necessiten per a una classe virtual?

  • Connexió estable a Internet
  • Micròfon
  • Auriculars

 

Consultes

Informació Institut de Llengües

institutodelenguas@ucv.es

+34 96 069 04 68

Informació addicional

La finalitat d’aquest curs és preparar l’alumnat perquè assolisca el nivell de C2 de Valencià (grau superior), seguint les directrius del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECRLL). Les classes promouen l’adquisició i desenvolupament de les principals habilitats lingüístiques i comunicatives (comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral, expressió escrita, interacció i mediació), i les pràctiques que s’hi realitzen tenen en compte els continguts i la tipologia d’exercicis de les proves de C2 dels principals organismes examinadors: la Comissió Interuniversitària d’Estandarització i Acreditació de Coneixements de Valencià (CIEACOVA), la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) i l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI).Les pròximes convocatòries d'exàmens d'acreditació estan subjectes a l'evolució de les condicions sanitàries i a les decisions del Ple de CIEACOVA sobre aquest tema.

La UCV es reserva el dret de cancel·lar els grups que no arriben a un nombre mínim d’inscrits.

En finalitzar el curs, l’alumne pot sol·licitar un certificat d’assistència i aprofitament.

Accés

Per motius de seguretat, no es permetrà l’accés amb patinets ni amb bicicletes o amb qualsevol altre transport similar.

Com matricular-s'hi

La matrícula del curs es realitzarà únicament en línia, mitjançant pagament amb targeta. 

El pagament de la reserva que correspon al 50% del preu del curs no es reembossarà en cas de cancel·lació. El pagament restant s’haurà d’abonar abans del dia 25 de juny de 2021 des de la pàgina web de l’Institut de Llengües (Formulari d’inscripció/ Pagar rebuts pendents). Cas de no haver realitzat el pagament abans de la data indicada es carregarà automàticament a la targeta amb què es va efectuar el primer pagament.

L'alumne no estarà matriculat en el curs fins que no es realitzen els dos pagaments i no tindrà dret a assistir a classe. El termini de sol·licitud de descomptes serà de tres dies hàbils des del pagament de la reserva de matrícula.

Canvis de seu/grup

No es realitzaran canvis de seu i/o grup si no és per causa sobrevinguda després de la matrícula, justificada documentalment i sempre a expenses de la disponibilitat de plaça en el grup de destí.

Anul·lació de matrícula

L’anul·lació de matrícula es realitza per mitjà d'una sol·licitud de baixa. Pot fer-se mitjançant una instància en paper (disponible en qualsevol consergeria) i una fotocòpia del DNI o instància virtual des de la Intranet de l'alumne (departamentos / secretaría / instancias virtuales alumnos/ baja total titulación). No és possible sol·licitar la baixa per mitjà de correu electrònic.

L’anul·lació de la matrícula no comporta la devolució de l'import abonat fins al moment de la sol·licitud de baixa. Una vegada efectuada la baixa, no es realitzen cobraments posteriors a la data de baixa.

En línia

Començar el procés de matrícula en línia