Curs de preparació de C1

Curs de preparació de C1 /

Valencià / Intensivos de verano 2022

Curs 2021/2022

Preu

450€ 

Duració

75 hores 

Prova nivell

La realització d’aquest curs preparatori garanteix la possibilitat que l’alumnat realitze en la seu de la UCV la prova nivell C1 de gener 2023 de la CIEACOVA. (Taxes d'examen no incloses)

Publicació de les notes del curs

A partir del 7 de setembre.

Sobre la matriculació

Una vegada realitzada la reserva de la plaça, NO s'efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.

Expedició dels certificats

L'alumnat podrà sol·licitar un certificat d'aprofitament i assistència, a partir del 7 de setembre, per mitjà de correu electrònic a institutodelenguas@ucv.es i una vegada preparat podrà passar a recollir-lo a la seu de l'Institut de Llengües.

Grups

Dia Hora Modalitat Data inici Data final
De dilluns a divendres  9:30-13:30 en línia 01/07/2022 27/07/2022
De dilluns a divendres  9:30-13:30 Presencial 01/07/2022 27/07/2022

El grup presencial assistirà a la Seu UCV INEDE C/ de Guillem de Castro, 175, 46008 - València

Calendari de sessions

Calendari C1 intensiu d'estiu en línia

Calendari C1 intensiu d'estiu presencial

Guia didàctica

Guia didàctica C1

Quins requisits tècnics es necessiten per a una classe virtual?

  • Connexió estable a Internet
  • Càmera web
  • Micròfon
  • Auriculars

Llibre

Es recomana el llibre de dalt a baix Valencià Nivell C1 de l’editorial Bromera  per al seguiment del curs. Aquest llibre no està inclòs en el preu de la matrícula del curs lingüístic.

¡Matrícula cerrada!

 

Consultes

Informació Institut de Llengües

institutodelenguas@ucv.es

+34 96 069 04 68

Informació addicional

La finalitat d’aquest curs és preparar l’alumnat perquè assolisca el nivell de C1 de Valencià (grau mitjà), seguint les directrius del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües  (MECRLL). Les classes promouen l’adquisició i desenvolupament de les principals habilitats lingüístiques i comunicatives (comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral, expressió escrita, interacció i mediació), i les pràctiques que s’hi realitzen tenen en compte els continguts i la tipologia d’exercicis de les proves de C1 dels principals organismes examinadors: la Comissió Interuniversitària d’Estandarització i Acreditació de Coneixements de Valencià (CIEACOVA), la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) i l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI).Les pròximes convocatòries d'exàmens d'acreditació estan subjectes a l'evolució de les condicions sanitàries i a les decisions del Ple de CIEACOVA sobre aquest tema.

La UCV es reserva el dret de cancel·lar els grups que no arriben a un nombre mínim d’inscrits.

En finalitzar el curs, l’alumne pot sol·licitar un certificat d’assistència i aprofitament.

Accés

Per motius de seguretat, no es permetrà l’accés amb patinets ni amb bicicletes o amb qualsevol altre transport similar.

Com matricular-s'hi

La matrícula del curs es realitzarà únicament en línia, mitjançant pagament amb targeta. 

Canvis de seu/grup

No es realitzaran canvis de seu i/o grup si no és per causa sobrevinguda després de la matrícula, justificada documentalment i sempre a expenses de la disponibilitat de plaça en el grup de destí.

Anul·lació de matrícula

L’anul·lació de matrícula es realitza per mitjà d'una sol·licitud de baixa. Pot fer-se mitjançant una instància en paper (disponible en qualsevol consergeria) i una fotocòpia del DNI o instància virtual des de la Intranet de l'alumne (departamentos / secretaría / instancias virtuales alumnos/ baja total titulación). No és possible sol·licitar la baixa per mitjà de correu electrònic.

L’anul·lació de la matrícula no comporta la devolució de l'import abonat fins al moment de la sol·licitud de baixa. Una vegada efectuada la baixa, no es realitzen cobraments posteriors a la data de baixa.

En línia

Començar el procés de matrícula en línia