Curs de preparació de C2

Curs de preparació de C2

Valencià / Intensivos de verano 2024

Curs 2023/2024

Preu I durada

450 €/ 75 hores (60h docència + 15h mínim de treball autònom).

Alumnes UCV: 405€

Prova nivell

La realització d’aquest curs preparatori garanteix la possibilitat que l’alumnat realitze en la seu de la UCV la prova nivell C1 de gener 2025 de la CIEACOVA. (Taxes d'examen no incloses)

Sobre la matriculació

Una vegada realitzada la reserva de la plaça, NO s'efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.

Expedició dels certificats

L'alumnat podrà sol·licitar un certificat d'aprofitament i assistència, a partir del 7 de setembre, per mitjà de correu electrònic a institutodelenguas@ucv.es

Grups

Dia Hora Modalitat Data inici de curs Data final de curs
De dilluns a divendres  9:00-13:00 Presencial/València 08/07/2024 29/07/2024
De dilluns a divendres  9:00-13:00 Classe en directe virtual/Teams 08/07/2024 29/07/2024
De dilluns a divendres  16:00-20:00 Classe en directe virtual/Teams 08/07/2024 29/07/2024

Calendari de sessions

Calendari C2 intensiu d'estiu 

Guia didàctica

Guia didàctica C2

Quins requisits tècnics es necessiten per a una classe virtual?

  • Connexió estable a Internet
  • Càmera web
  • Micròfon
  • Auriculars

Llibre

Es recomana el llibre De dalt a baix Valencià C2 de l’editorial Bromera per al seguiment del curs. Aquest llibre no està inclòs en el preu de la matrícula del curs lingüístic.

 

Consultes

Informació Institut de Llengües

institutodelenguas@ucv.es

+34 96 069 04 68

Informació addicional

La finalitat d’aquest curs és preparar l’alumnat perquè assolisca el nivell de C2 de Valencià (grau superior), seguint les directrius del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECRLL). Les classes promouen l’adquisició i desenvolupament de les principals habilitats lingüístiques i comunicatives (comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral, expressió escrita, interacció i mediació), i les pràctiques que s’hi realitzen tenen en compte els continguts i la tipologia d’exercicis de les proves de C2 dels principals organismes examinadors: la Comissió Interuniversitària d’Estandarització i Acreditació de Coneixements de Valencià (CIEACOVA), la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) i l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI).Les pròximes convocatòries d'exàmens d'acreditació estan subjectes a l'evolució de les condicions sanitàries i a les decisions del Ple de CIEACOVA sobre aquest tema.

La UCV es reserva el dret de cancel·lar els grups que no arriben a un nombre mínim d’inscrits.

En finalitzar el curs, l’alumne pot sol·licitar un certificat d’assistència i aprofitament.

Accés

Per motius de seguretat, no es permetrà l’accés amb patinets ni amb bicicletes o amb qualsevol altre transport similar.

Com matricular-s'hi

La matrícula es realitzarà online per mitjà de pagament amb targeta o presencialment en qualsevol oficina de Nous Alumnes des de la data indicada fins el dia d’abans de l’inici de cada curs.

El pagament de la reserva de la matrícula són 75 € (deduïbles de l’import total del curs) que no es tornaran en cas de cancel·lació de matrícula. L'import restant s'abonarà en dues quotes que han de ser pagades abans de l'inici de curs per l'opció de "pagament de rebuts pendents"

El termini per pagar les quotes del curs finalitzarà el 01 de juliol.

Canvis de seu/grup

No es realitzaran canvis de seu i/o grup si no és per causa sobrevinguda després de la matrícula, justificada documentalment i sempre a expenses de la disponibilitat de plaça en el grup de destí.

Anul·lació de matrícula

L’anul·lació de matrícula es realitza per mitjà d'una sol·licitud de baixa. Pot fer-se mitjançant una instància en paper (disponible en qualsevol consergeria) i una fotocòpia del DNI o instància virtual des de la Intranet de l'alumne (departamentos / secretaría / solicitud de instancias/ baja total titulación). No és possible sol·licitar la baixa per mitjà de correu electrònic.

L’anul·lació de la matrícula no comporta la devolució de l'import abonat fins al moment de la sol·licitud de baixa. Una vegada efectuada la baixa, no es realitzen els cobraments de les mensualitats posteriors a la data de baixa.

En línia

Començar el procés de matrícula en línia