Instituto de Lenguas > Oferta académica > Cursos 19-20 > Valencià 19-20 > Curs de conversa > Curs de conversa C1

Curs de conversa C1 /

Curs de conversa / Valencià 19-20 / Cursos 19-20

Preu

360 €

Duració

20 horas presencials

Calendari de sessions

Calendari C1 conversa segon quadrimestre dilluns i dimecres

Calendari C1 conversa segon quadrimestre dimarts i dijous

Calendari C1 conversa segon quadrimestre dissabte

Publicació de les notes del curs

Consultar calendari de sessions

Sobre la matriculació

Una vegada realitzada la reserva de la plaça, NO s'efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.

Expedició dels certificats

L'alumnat podrà sol·licitar un certificat d'aprofitament i assistència per mitjà de correu electrònic a institutodelenguas@ucv.es i una vegada preparat podrà passar a recollir-lo a la seu de l'Institut de Llengües.

Grups segon quadrimestre

Dia Hora Campus/Seu Data inici de curs Data final de curs
Dimarts i dijous 12:00-14:00 València* 07/04/2020 21/05/2020
Dimarts i dijous 16:00-18:00 València* 07/04/2020 21/05/2020
Dilluns i dimecres 12:00-14:00 València* 06/04/2020 20/05/2020
Dilluns i dimecres 16:00-18:00 València* 06/04/2020 20/05/2020
Dissabte 10:00-13:00 València* 21/03/2020 23/05/2020

Consultes

Informació Institut de Llengües

institutodelenguas@ucv.es

+34 96 069 04 68

Informació addicional

La finalitat d’aquest curs és preparar l’alumnat perquè assolisca el nivell oral de C1 de valencià (grau mitjà), seguint les directrius del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECRLL). Les classes promouen l’adquisició i el desenvolupament de la comprensió i l’expressió oral, la interacció i la mediació. Es tracta, per tant, d’un complement per a reforçar una de les fases de l’examen del nivell lingüístic. Es fa servir un enfocament comunicatiu i pràctic per a fomentar l’aprenentatge i la participació de l’alumnat.

Les pràctiques que s’hi realitzen tenen en compte els continguts i la tipologia d’exercicis de les proves de C1 dels principals organismes examinadors: la Comissió Interuniversitària d’Estandardització i Acreditació de Coneixements de Valencià (CIEACOVA), la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) i l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI).

Grup reduït (nombre màxim d’alumnes per grup és de 10 i la mitjana és de 8 alumnes). La UCV es reserva el dret de cancel·lar els grups que no arriben a un nombre mínim d’inscrits.

En finalitzar el curs, l’alumne pot sol·licitar un certificat d’assistència i aprofitament.

Accés

Per motius de seguretat, no es permetrà l’accés amb patinets ni amb bicicletes o amb qualsevol altre transport similar.

 

Com matricular-s'hi

La matrícula es realitzarà online per mitjà de pagament amb targeta o presencialment en qualsevol oficina de Nous Alumnes des de la data indicada fins el dia d’abans de l’inici de cada curs.

El pagament de la reserva de la matrícula són 200 € (deduïbles de l’import total del curs) que no es tornaran en cas de cancel·lació de matrícula. L’import restant s'abonarà en diferents mensualitats domiciliades, la quantia i data de cobrament de les quals apareixen especificades en el justificant de matrícula de l'alumne .

Canvis de seu/grup

No es realitzaran canvis de seu i/o grup si no és per causa sobrevinguda després de la matrícula, justificada documentalment i sempre a expenses de la disponibilitat de plaça en el grup de destí.

Anul·lació de matrícula

L’anul·lació de matrícula es realitza per mitjà d'una sol·licitud de baixa. Pot fer-se mitjançant una instància en paper (disponible en qualsevol consergeria) i una fotocòpia del DNI o instància virtual des de la Intranet de l'alumne (departamentos / secretaría / instancias virtuales alumnos/ baja total titulación). No és possible sol·licitar la baixa per mitjà de correu electrònic.

L’anul·lació de la matrícula no comporta la devolució de l'import abonat fins al moment de la sol·licitud de baixa. Una vegada efectuada la baixa, no es realitzen els cobraments de les mensualitats posteriors a la data de baixa.

En línia

Començar el procés de matrícula en línia

Presencialment

Els alumnes que vulguen matricular-s’hi presencialment poden passar per qualsevol de les oficines de Nous Alumnes UCV. En aquest cas, cal aportar el número de compte bancari IBAN, una fotocòpia del DNI i l’import per a realitzar la reserva, que es podrà satisfer en efectiu o amb la targeta bancària a les nostres oficines de Nous Alumnes.

  • Plaça de l’Almoina, núm. 3 – 46001, València
  • C/ Sacre Cor, núm. 5 – 46110, Godella
  • Alzira (C/ Adrián Campos Suñer, núm. 6, 46600)
  • Xàtiva (C/ Camí fàbrica de paper, s/n, 46800)

Veure localització