Curs de preparació de C1

Curs de preparació de C1 /

Cursos de preparació de valencià / Valencià / Cursos

Curs 2019/20

Preu

400 €

Duració

80 horas presencials

Calendari de sessions

Calendari C1 segon quadrimestre dimecres

Calendari C1 segon quadrimestre dissabte

Calendari C1 segon quadrimestre dilluns i dimecres

Calendari C1 segon quadrimestre dimarts i dijous

Calendari C1 segon quadrimestre dimarts i dijous

Calendari C1 segon quadrimestre divendres i dissabte

Publicació de les notes del curs

Consultar calendari de sessions

Sobre la matriculació

Una vegada realitzada la reserva de la plaça, NO s'efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.

Expedició dels certificats

L'alumnat podrà sol·licitar un certificat d'aprofitament i assistència per mitjà de correu electrònic a institutodelenguas@ucv.es i una vegada preparat podrà passar a recollir-lo a la seu de l'Institut de Llengües.

Grups primer quadrimestre

Dia Hora Campus/Seu Data inici de curs Data final de curs
Dilluns i dimecres 9:00-
12:15
València* / San Juan Bautista
Aula 3104 grup A
Aula 3008 grup B
23/09/2019 18/12/2019
Dilluns i dimecres 12:00-
15:15
València* / San Juan Bautista
Aula 3107
23/09/2019 18/12/2019
Dilluns i dimecres 15:00-
18:15
València / Institut de Llengües (Av. de l' Oest 48, baix) Aula 3 23/09/2019 18/12/2019
Dilluns i dimecres 15:00-
18:15
Xàtiva Aula 2 23/09/2019 18/12/2019
Dilluns i dimecres 18:00-
21:15
València /
Institut de Llengües (Av. de l' Oest 48, baix) Aula 3 grup A
San Juan Bautista Aula 3106 grup B
23/09/2019 18/12/2019
Dimecres 8:30-14:30 València / San Juan Bautista Aula 3106 18/09/2019 18/12/2019
Dimarts i dijous 9:00-
12:15
Alzira  Aula A9003 24/09/2019 19/12/2019
Dimarts i dijous 9:00-
12:15
València / San Juan Bautista
Aula 3005 grup A
Aula 3104 grup B
24/09/2019 19/12/2019
Dimarts i dijous 12:00-
15:15
València / San Juan Bautista
Aula 3104
24/09/2019 19/12/2019
Dimarts i dijous 15:00-
18:15
València / San Juan Bautista
Aula 3104
24/09/2019 19/12/2019
Dimarts i dijous 18:00-
21:15
València / San Juan Bautista
Aula 3107 grup A
Aula 3105 grup B
24/09/2019 19/12/2019
Dissabte 8:30-14:30 València / Virgen de los Desamparados
Aula 4102 grup A
Aula 4101 grup B
07/09/2019 21/12/2019
Dissabte 8:30-14:30 Xàtiva Aula 5 07/09/2019 21/12/2019
Dissabte 8:30-14:30 Alzira 07/09/2019 21/12/2019

Grups segon quadrimestre

Dia Hora Seu Data inici Data final
Dimecres 8:30-14:30 València /
Institut de Llengües (Av. de l' Oest 48)
Aula 2
05/02/2020 20/05/2020
Dilluns i dimecres 9:00-12:15 València -INEDE Aula 3303 (lunes); Aula 3301 (miércoles) 05/02/2020 20/05/2020
Dilluns i dimecres 15:00-18:15 València- Padre Jofré (Av. Il·lustració, 2) Aula 1 05/02/2020 20/05/2020
Dilluns i dimecres 18:00-21:15 València- Padre Jofré (Av. Il·lustració, 2) Aula 1 05/02/2020 20/05/2020
Dimarts i dijous 09:00-12:15

València-Institut de Llengües (Av. de l' Oest, 48) Aula 3

04/02/2020 19/05/2020
Dimarts i dijous 15:00-18:15 València /
Institut de Llengües (Av. de l' Oest 48) Aula 3
04/02/2020 19/05/2020
Dimarts i dijous 18:00-21:15 València (seu externa C/ Velázquez 11-13) 04/02/2020 19/05/2020
Dimarts i dijous 18:00-21:15 Castelló (seu externa C/ Herrero, 23) 04/02/2020 19/05/2020
Dissabte 08:30-14:30 València:
Grup A: Institut de Llengües (Av. de l'Oest, 48), Aula 4
Grup B: Institut de Llengües (Av. de l'Oest, 48), Aula 2 2
Grup C  Santa Úrsula Aula 2201
01/02/2020 23/05/2020
Divendres i dissabte divendres 15:30-20:30 i dissabte 9:00-14:00 Nou grup!

València / Santa Úrsula Aula 2001 (divendres); Aula  2201 (dissabte)

Xátiva / Aula 4

06/03/2020 23/05/2020

Consultes

Informació Institut de Llengües

institutodelenguas@ucv.es

+34 96 069 04 68

Informació addicional

La finalitat d’aquest curs és preparar l’alumnat perquè assolisca el nivell de C1 de Valencià (grau mitjà), seguint les directrius del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües  (MECRLL). Les classes promouen l’adquisició i desenvolupament de les principals habilitats lingüístiques i comunicatives (comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral, expressió escrita, interacció i mediació), i les pràctiques que s’hi realitzen tenen en compte els continguts i la tipologia d’exercicis de les proves de C1 dels principals organismes examinadors: la Comissió Interuniversitària d’Estandarització i Acreditació de Coneixements de Valencià (CIEACOVA), la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) i l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI).

A més a més, atés que la UCV és membre i centre examinador de la CIEACOVA, la realització d’aquest curs preparatori garanteix la possibilitat que l’alumnat realitze en la seu de la UCV la prova de nivell C1 de la CIEACOVA, sempre que haja pagat els drets d’examen corresponents i s’haja matriculat de la prova en les oficines de Nous Alumnes de la UCV en el termini establert per la CIEACOVA (consulteu la informació en http://cieacova.com i en https://institutodelenguas.es/cursos/examenes-de-acreditacion/cieacova).

En finalitzar el curs, l’alumne pot sol·licitar un certificat d’assistència i aprofitament.

Accés

Per motius de seguretat, no es permetrà l’accés amb patinets ni amb bicicletes o amb qualsevol altre transport similar.

Com matricular-s'hi

La matrícula es realitzarà online per mitjà de pagament amb targeta o presencialment en qualsevol oficina de Nous Alumnes des de la data indicada fins el dia d’abans de l’inici de cada curs.

El pagament de la reserva de la matrícula són 200 € (deduïbles de l’import total del curs) que no es tornaran en cas de cancel·lació de matrícula. L’import restant s'abonarà en diferents mensualitats domiciliades, la quantia i data de cobrament de les quals apareixen especificades en el justificant de matrícula de l'alumne .

Canvis de seu/grup

No es realitzaran canvis de seu i/o grup si no és per causa sobrevinguda després de la matrícula, justificada documentalment i sempre a expenses de la disponibilitat de plaça en el grup de destí.

Anul·lació de matrícula

L’anul·lació de matrícula es realitza per mitjà d'una sol·licitud de baixa. Pot fer-se mitjançant una instància en paper (disponible en qualsevol consergeria) i una fotocòpia del DNI o instància virtual des de la Intranet de l'alumne (departamentos / secretaría / instancias virtuales alumnos/ baja total titulación). No és possible sol·licitar la baixa per mitjà de correu electrònic.

L’anul·lació de la matrícula no comporta la devolució de l'import abonat fins al moment de la sol·licitud de baixa. Una vegada efectuada la baixa, no es realitzen els cobraments de les mensualitats posteriors a la data de baixa.

En línia

Començar el procés de matrícula en línia

Presencialment

Els alumnes que vulguen matricular-s’hi presencialment poden passar per qualsevol de les oficines de Nous Alumnes UCV. En aquest cas, cal aportar el número de compte bancari IBAN, una fotocòpia del DNI i l’import per a realitzar la reserva, que es podrà satisfer en efectiu o amb la targeta bancària a les nostres oficines de Nous Alumnes.

  • Plaça de l’Almoina, núm. 3 – 46001, València
  • C/ Sacre Cor, núm. 5 – 46110, Godella
  • Alzira (C/ Adrián Campos Suñer, núm. 6, 46600)
  • Xàtiva (C/ Camí fàbrica de paper, s/n, 46800)

Veure localització