Curs de preparació de C2

Curs de preparació de C2 /

Cursos de preparació de valencià / Valencià / Cursos

Curs 2019/20

Preu

470 €

Duració

80 hores presencials.

Calendari de sessions

Calendari C2 segon quadrimestre dimecres

Calendari C2 segon quadrimestre dissabte

Calendari C2 segon quadrimestre dilluns i dimecres

Calendari C2 segon quadrimestre dimarts i dijous

Calendari C2 segon quadrimestre dilluns i dimecres

Calendari C2 segon quadrimestre divendres i dissabte

Publicació de les notes del curs

Consultar calendari de sessions

Sobre la matriculació

Una vegada realitzada la reserva de la plaça, NO s'efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.

Expedició dels certificats

L'alumnat podrà sol·licitar un certificat d'aprofitament i assistència per mitjà de correu electrònic a institutodelenguas@ucv.es i una vegada preparat podrà passar a recollir-lo a la seu de l'Institut de Llengües.

Grups

Dia Hora Campus/Seu Data inici de curs Data final de curs
Dilluns i dimecres 9:00-
12:15
València* / San Juan Bautista
Aula 3107
23/09/2019 18/12/2019
Dilluns i dimecres 18:00-
21:15
València (seu externa C/Velázquez,11-13) 23/09/2019 18/12/2019
Dimarts i dijous 9:00-
12:15
València* / San Juan Bautista
Aula 3107
24/09/2019 19/12/2019
Dimarts i dijous 18:00-
21:15
València* / San Juan Bautista
Aula de Informàtica 3
24/09/2019 19/12/2019
Dissabte 8:30-14:30 València* / Santa Úrsula
Aula 2201 grup A
Aula 2202 grup B
07/09/2019 21/12/2019
Dissabte 8:30-14:30 Alzira
Aula A9502
07/09/2019 21/12/2019

Grups segon quadrimestre

Dia Hora Campus/Seu Data inici de curs Data final de curs
Dilluns i dimecres 09:00-12:15 València- Institut de Llengües (Av. de l' Oest, 48) Aula 1 05/02/2020 20/05/2020
Dilluns i dimecres 18:00-21:15 València-Institut de Llengües (Av. de l' Oest, 48) Aula 3 05/02/2020 20/05/2020
Dimarts i dijous 09:00-12:15 València- Institut de Llengües (Av. de l' Oest, 48) Aula 1 04/02/2020 19/05/2020
Dimarts i dijous 18:00-21:15 València- Institut de Llengües (Av. de l'Oest,48), Aula 3 04/02/2020 19/05/2020
Dissabte 08:30-14:30 València:
grup A: Institut de Llengües (Av. de l' Oest, 48,) Aula 3
grup B: Santa Úrsula
01/02/2020 23/05/2020
Dissabte 08:30-14:30 Xàtiva Aula 3 01/02/2020 23/05/2020
Dilluns i dimecres 08:00-14:00 Torrent Nou grup! 25/03/2020 20/05/2020

Consultes

Informació Institut de Llengües

institutodelenguas@ucv.es

+34 96 069 04 68

Informació addicional

La finalitat d’aquest curs és preparar l’alumnat perquè assolisca el nivell de C2 de Valencià (grau superior), seguint les directrius del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECRLL). Les classes promouen l’adquisició i desenvolupament de les principals habilitats lingüístiques i comunicatives (comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral, expressió escrita, interacció i mediació), i les pràctiques que s’hi realitzen tenen en compte els continguts i la tipologia d’exercicis de les proves de C2 dels principals organismes examinadors: la Comissió Interuniversitària d’Estandarització i Acreditació de Coneixements de Valencià (CIEACOVA), la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) i l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI).

A més a més, atés que la UCV és membre i centre examinador de la CIEACOVA, la realització d’aquest curs preparatori garanteix la possibilitat que l’alumnat realitze en la seu de la UCV la prova de nivell C2 de la CIEACOVA, sempre que haja pagat els drets d’examen corresponents i s’haja matriculat de la prova en les oficines de Nous Alumnes de la UCV en el termini establert per la CIEACOVA

(consulteu la informació en http://cieacova.com i en https://institutodelenguas.es/cursos/examenes-de-acreditacion/cieacova).

En finalitzar el curs, l’alumne pot sol·licitar un certificat d’assistència i aprofitament.

Accés

Per motius de seguretat, no es permetrà l’accés amb patinets ni amb bicicletes o amb qualsevol altre transport similar.

Com matricular-s'hi

La matrícula es realitzarà online per mitjà de pagament amb targeta o presencialment en qualsevol oficina de Nous Alumnes des de la data indicada fins el dia d’abans de l’inici de cada curs.

El pagament de la reserva de la matrícula són 200 € (deduïbles de l’import total del curs) que no es tornaran en cas de cancel·lació de matrícula. L’import restant s'abonarà en diferents mensualitats domiciliades, la quantia i data de cobrament de les quals apareixen especificades en el justificant de matrícula de l'alumne .

Canvis de seu/grup

No es realitzaran canvis de seu i/o grup si no és per causa sobrevinguda després de la matrícula, justificada documentalment i sempre a expenses de la disponibilitat de plaça en el grup de destí.

Anul·lació de matrícula

L’anul·lació de matrícula es realitza per mitjà d'una sol·licitud de baixa. Pot fer-se mitjançant una instància en paper (disponible en qualsevol consergeria) i una fotocòpia del DNI o instància virtual des de la Intranet de l'alumne (departamentos / secretaría / instancias virtuales alumnos/ baja total titulación). No és possible sol·licitar la baixa per mitjà de correu electrònic.

L’anul·lació de la matrícula no comporta la devolució de l'import abonat fins al moment de la sol·licitud de baixa. Una vegada efectuada la baixa, no es realitzen els cobraments de les mensualitats posteriors a la data de baixa.

En línia

Començar el procés de matrícula en línia

Presencialment

Els alumnes que vulguen matricular-s’hi presencialment poden passar per qualsevol de les oficines de Nous Alumnes UCV. En aquest cas, cal aportar el número de compte bancari IBAN, una fotocòpia del DNI i l’import per a realitzar la reserva, que es podrà satisfer en efectiu o amb la targeta bancària a les nostres oficines de Nous Alumnes.

  • Plaça de l’Almoina, núm. 3 – 46001, València
  • C/ Sacre Cor, núm. 5 – 46110, Godella
  • Alzira (C/ Adrián Campos Suñer, núm. 6, 46600)
  • Xàtiva (C/ Camí fàbrica de paper, s/n, 46800)

Veure localització